Bästa möjliga data - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bästa möjliga data

Projektets syfte och effektmål är att bidra till en ökad datakvalitet på svenska reningsverk. Mätdata behöver vara tillgängliga (strukturerade och åtkomliga) och användbara (tillräckligt hög noggrannhet med tillhörande beskrivande metadata) för att de ska vara värdefulla. Detta är viktigt redan idag men blir desto mer kritiskt om digitaliseringens löften ska bli verklighet inom rimliga kostnader.   Det föreslagna SVU-projektet sker i samarbete med den internationella IWA task group MetaCo som 2019-2022 tar fram en tekniska rapport för: i) Valideringsmetoder för givare på reningsverk, ii) Datadrivna valideringsmetoder, iii) Strategier för datalagring och tillhörande metadata. Genom det föreslagna projektet kan nio svenska VA-organisationer delta och påverka arbetets innehåll genom att verka som behovsställare och samtidigt få ett kontinuerligt kunskapsutbyte och kompetensutveckling.   Resultatspridning till hela VA-branschen är en central projektaktivitet för att uppnå effektmålet med ökad datakvalitet för hela branschen. Projektets resultat sprids kontinuerligt genom presentationer, workshops samt med en svensk översättning av den teknisk rapporten från MetaCo. Rapporten kommer fungera som en fritt tillgänglig manual för state-of-the-art inom datavalidering/kvalitetssäkring och datalagringsstrategier för mätdata som direkt kan tillämpas på reningsverk.
Område:
Avlopp, Management
Projektnummer:
19-115
Projektledare:
OScar Samuelsson
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
680 000 SEK
Projektets totala kostnad:
2 140 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-06-12