Automatisk detektion av anomalier i ledningsnät - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Automatisk detektion av anomalier i ledningsnät

Projektet syftar till att använda bildövervakning och AI för att minska behovet av manuella inspektioner i stadens ledningsnät. Kameror monterade i nedstigningsbrunnar och en prediktiv AI-driven bildanalys tillåter realtidsövervakning och ger tidig varning vid förändring, vilket har potentialen att revolutionera underhållstrategier och bidra till förbättrad effektivitet. Tekniken kommer i förlängningen bidra till minskad miljöpåverkan genom förbättrade möjligheter till ett datadrivet förebyggande underhållsarbete, samt kortare utryckningstider då anomalier i ledningsnätet fångas tidigare. Projektet leds av IVL i samarbete med VA-organisationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristianstad och innefattar flera arbetspaket från datainsamling till utveckling och utvärdering av AI-modeller. Projektet förväntas bidra till kunskapsökning inom VA-branschen via presentation på konferenser, workshops samt erbjuda metoder för effektivare underhållsstrategier.
Område:
Rörnät
Projektnummer:
24-110
Projektledare:
Jacob Andrén
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 028 108 SEK
Projektets totala kostnad:
2 464 634 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2026-09-02