Affärsmodell för slambiokol på parallella marknader - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Affärsmodell för slambiokol på parallella marknader

Idag har många VA-organisationer identifierat pyrolys som en framtida slambehandlingsmetod. Roslagsvatten kommer att vara en pionjär när det gäller att köpa, installera och driftsätta en pyrolysanläggning vid ett fullskaligt avloppsvattenreningsverk. Redan idag har Roslagsvatten en mycket bra kontakt med övriga VA-organisationer som följer utvecklingen noggrant. För slambiokol finns den unika omständigheten att produkten kan säljas två gånger och att de två marknaderna existerar i symbios. Affärsmodellen ska visa hur en VA-organisation kan kombinera jordbrukets behov av slambiokol och kolkreditmarknadens behov av kolsänkor för att skapa, leverera och fånga värdet på dessa parallella marknader. Tillgänglighet av näringsämnen i biokolet, och förståelsen för det lokala jordbrukets behov, är avgörande för att förstå aktuellt marknadsvärde, efterfrågan och potentialen för ytterligare produktutveckling av biokolet som jordförbättringsmedel. På den helt parallellt existerande marknaden handel med kolsänkor, erhålls så kallade ”kolkrediter” för slambiokol genom certifiering. Värdet på kolkrediten bestäms sedan i handel av tillgång och efterfrågan. Med realisering av biokolets marknadsvärden både som jordförbättringsmedel och som kolkredit på marknaden för kolsänkor skapas en robust värdekedja som kommer att göra slambiokol attraktivt för framtida finansiering.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
24-111
Projektledare:
Aleksandra Lazic
Organisation Projektledare:
Roslagsvatten AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
441 750 SEK
Projektets totala kostnad:
963 750 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-06-30