Hoppa till huvudinnehåll

Beslutade SVU-projekt

Lista över de senast beslutade SVU-projekten. Listan innehåller information om projektnummer - projekt - projektslut - beviljat i kronor.

 • 20-111 Vilket vatten till vad, 2021-06-30, 100 000 kr
 • 20-112 Kan avloppsvatten bli vårt framtida dricksvatten?, 2022-06-01, 499 800 kr
 • 20-113 Säkra och snabba ledningsnätsarbeten, 2021-12-31, 450 000 kr
 • 20-114 Juridiska utmaningar när avloppsvatten blir tekniskt vatten, 2021-06-15, 225 000 kr
 • 20-115 Utveckling av strategiskt beslutstöd kring tillskottsvatten, 2021-10-11, 448 000 kr
 • 20-116 Riskrankning av kemikalier i dricksvatten-Risktermometern, 2023-12-31, 900 000 kr
 • 20-117 Värdet av vattenförsörjning, 2021-06-30, 252 000 kr
 • 20-118 Erfarenheter av LTA-system - En kunskapssammanställning, 2021-06-30, 514 000 kr
 • 20-119 Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing, 2021-06-30, 366 400 kr
 • 20-120 NPHarvest - Hållbar återvinning av fosfor och kväve, 2021-12-31, 550 000 kr
 • 20-121 Projektprogram för DRICKS 2021, 2022-06-30, 2 200 000 kr
 • 20-122 Massbalans av mikroplaster på Käppalaverket del 2, 2022-02-28, 231 500 kr
 • 20-123 Utsläppskontroll för markbaserade avloppsanläggningar över 50 pe, 2023-11-30, 477 170 kr
 • 20-124 Brand- och släckvattenplaner, 2022-03-16, 200 000 kr