Hoppa till huvudinnehåll

Beslutade SVU-projekt

Lista över de senast beslutade SVU-projekten. Listan innehåller information om projektnummer - projekt - projektslut - beviljat i kronor.

  • 22-101 Klimatanpassning VA, steg 1 nuläget, 2023-06-30, 500 000 kr
  • 22-102 Slamhygienisering – Kartläggning och utvärdering av tekniker, 2023-11-15, 385 629 kr
  • 22-103 Beräkningsverktyg samhällsekonomisk kostnad tillskottsvatten, 2024-11-30, 697 700 kr
  • 22-104 MiKe - Mikrobiologiska och Kemiska risker i dricksvatten, 2024-09-31, 900 000 kr
  • 22-105 Göra rätt Hålla tätt - Effektiva metoder för täthetsprovning, 2024-02-28, 500 000 kr
  • 22-106 Driftstrategier för att minska lustgasutsläpp på reningsverk, 2024-04-30, 499 333 kr
  • 22-107 Rent blås – övervakning och underhåll av luftare, 2024-09-01, 900 000 kr
  • 22-108 MBR-tekniken - Utmaningar och möjligheter för svenska ARV, 2023-06-30, 240 000 kr
  • 22-109, Samverkansmodell för regional vattenförsörjning, 2024-05-31, 305 725 kr