SVU-projekt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Beslutade SVU-projekt

Lista över de senast beslutade SVU-projekten. Listan innehåller information om projektnummer - projekt - projektslut - beviljat i kronor.

  • 23-101 Hållbara membran för dricksvattenberedning, 2024-06-30, 400 000 kr

  • 23-102 Förekomst och avskiljning av PFAS på svenska reningsverk, 2025-06-30, 820 000 kr

  • 23-103 Hantering av vattenverksslam och dess reningsverksaspekter, 2025-04-30, 443 167 kr

  • 23-104 Dricksvattensystemets möjliga bidrag till stadens elförsörjning, 2024-06-30, 250 000 kr

  • 23-105 Kunskap, attityder och värdering av dricksvatten, 2024-11-30, 370 912 kr

  • 23-106 Effektivare nyttjande av organiskt material i avloppsvatten, 2024-05-30, 737 846 kr

  • 23-107 Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol, 2029-03-30, 1 695 919 kr