Hoppa till huvudinnehåll

Beslutade SVU-projekt

Lista över de senast beslutade SVU-projekten. Listan innehåller information om projektnummer - projekt - projektslut - beviljat i kronor.

  • 21-101 Kväverening vid kalla vatten: långtidspilotförsök med MBBR, 2023-06-30, 1 500 000 kr
  • 21-102 Karakterisering av kommunalt avloppsvatten, 2024-06-30-, 960 178 kr
  • 21-103 Klimatförbättrad betong för vattenanläggningar, 2022-09-30, 500 000 kr
  • 21-104 Utredning av styrenutsläpp: infodring med flexibelt foder, 2023-06-30, 600 000 kr
  • 21-105 PFAS – Hur kan svenska ARV bemöta denna utmaning, 2023-02-15, 350 000 kr
  • 21-106 Test av teoretisk och praktisk metodik av X-bandradar teknik, 2022-06-30, 720 000 kr
  • 21-107 Slamspridning på åkermark-PFAS i slam, jord, gröda och mask, 2023-06-30, 527 190 kr
  • 21-108 Näringsåtervinning från avloppsvatten - litteraturstudie, 2022-09-30, 294 645 kr
  • 20-109 Biokol från HTC: Karakterisering, avsättning och Revaq-cert, 2022-11-01, 307 847 kr