Hoppa till huvudinnehåll

Beslutade SVU-projekt

Lista över de senast beslutade SVU-projekten. Listan innehåller information om projektnummer - projekt - projektslut - beviljat i kronor.

  • 20-102 Virus i dricksvatten – viabilitet och reduktion efter rening, 2023-12-31, 560 000 kr
  • 20-103 Reduktion av läkemedel i aerobt granulärt och aktivt slam, 2021-12-30, 374 360 kr
  • 20-104 Lustgasemissioner från ARV – en uppdaterad kunskapsgenomgång, 2022-01-31, 234 600 kr
  • 20-105 Osäkerhetsanalys och simulering för resilient dimensionering, 2022-09-30, 680 000 kr
  • 20-106 Hydraulisk analys för dagvattenreglering på fastighetsmark, 2021-06-30, 400 000 kr
  • 20-107 Nanoteknologi i vatten och avloppsvattenrening, 2021-06-01, 48 000 kr
  • 18-125 Kompletteringar till pågående SVU-projekt, 2021-06-30, 108 000 kr