Möjligheter att reglera vattenanvändningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Möjligheter att reglera vattenanvändningen

Det är inte endast VA-huvudmannen som har skyldigheter och ansvar enligt LAV. Även fastighetsägare och VA-abonnenters användning av den allmänna anläggningen kan begränsas och detta regleras i 21 § LAV. Bestämmelsen säger bland annat att en fastighetsägare inte får använda anläggningen på ett sätt som innebär att huvudmannen får svårt att uppfylla sina skyldigheter eller orsakas olägenheter.

Kommunen kan även förtydliga fastighetsägarens ansvar i ABVA och därigenom till exempel inskränka rätten till vattenuttag, särskilt för annat ändamål än hushållsanvändning. Rättigheter och skyldigheter enligt ABVA gäller endast inom verksamhetsområdet.

Exempel på skrivning i ABVA:
Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen om denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.

Ett förebyggande tillvägagångsätt för att begränsa VA-abonnenternas vattenförbrukning under torra perioder kan vara tillämpningen av säsongstaxa. Enligt 33 § LAV så har kommunen rätt att införa en högre taxa under delar av året om det behövs med hänsyn till exempelvis vattenförsörjningen.