Checklista förberedelser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Checklista förberedelser

Det finns några saker man som dricksvattenproducent kan jobba förebyggande med. För några kommuner är vattenbristen redan ett faktum men ju mer kunskap vattenproducenter har, desto bättre förutsättningar finns att ligga steget före och kanske slippa de mest resurskrävande akutinsatserna.

Här har vi listat några saker som kan vara bra att tänka på i arbetet och som kanske kan ligga till grund för en handlingsplan.

  1. Initiera och förankra arbetet så högt som möjligt i kommunen – glöm inte politikerna! Det behövs resurser för att genomföra åtgärderna. Kommunicera öppet vad som sker.
  2. Se hur andra har gjort avseende möjliga lösningar för vattenförsörjningen och information till konsumenterna. Finns det goda exempel från andra kommuner som du kan använda dig av? Svenskt Vatten försöker hjälpa till genom att lyfta fram bra exempel som du hittar här.
  3. Ta kontakt med närliggande kommun/er för att undersöka möjligheten att hitta gemensamma lösningar.
  4. Se över om tillräckliga reservvattentäkter finns tillgängliga. Vid vattenbrist kan reservvatten som bygger på överföring från en annan vattentäkt vara otillräcklig.
  5. Ta fram en åtgärdsanalys där olika åtgärder jämförs och prioriteras. Tänk på att planen ska kunna användas även för framtida perioder av vattenbrist.
  6. Läs igenom råden från VAKA - inför och vid vattenbrist. Livsmedelsverkets VAKA-grupp ger stöd till kommuner och regioner som drabbats eller kan komma att drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen.