Hantera vattenbrist i kommuner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hantera vattenbrist i kommuner

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Inför förra sommaren skapades ett inrapporteringsverktyg som ökade möjligheten att ge en samlad bild av vattenläget. Detta sker genom att Svenskt Vattens medlemmar, via webben, rapporterar in den aktuella situationen i respektive kommun. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till media och myndigheter.

Förra året  införde flera kommuner  bevattningsförbud och ytterligare många kommuner gick ut med uppmaningar till invånarna om att vara försiktiga med vattenanvändningen. Ifall det har varit en varm och torr vår så ställs ibland snabbt betydande och ökande krav på kapaciteten i dricksvattenproduktionen och i distributionsnätet. Av de kommuner som historisk utfärdat bevattningsförbud uppger en majoritet att "hög förbrukning" leder till problemen.  I de övriga fallen är det låga nivåer i grundvatten- och/eller ytvattentäkter som ger problem.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, informerar löpande om årets situation, t.ex. vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist. Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.