Hoppa till huvudinnehåll

Hantera vattenbrist i kommuner

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Inför sommaren 2019 har ett inrapporteringsverktyg skapats som ger en samlad bild av vattenläget. Det sker genom att Svenskt Vattens medlemmar, via webben, rapporterar in den aktuella situationen i respektive kommun. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till media och myndigheter.

Förra året  införde flera kommuner  bevattningsförbud och ytterligare många kommuner gick ut med uppmaningar till invånarna om att vara försiktiga med vattenanvändningen. Den varma och torra perioden med början tidigt i maj 2018 ställde stora krav på kapaciteten i dricksvattenproduktionen och i distributionsnätet. Av de kommuner som utfärdade bevattningsförbud uppgav 2/3 att det berodde på detta. I de övriga fallen var det låga nivåer i grundvatten- och/eller ytvattentäkter som gav problem.

I år införde Region Gotland redan den 1:a april ett rekordtidigt bevattningsförbud och från och med den 23 april har även Sala kommun infört bevattningsförbud i delar av kommunen.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, informerar löpande om årets situation, t.ex. vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist. Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.