Vattenbrist - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbrist

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Här kan du läsa om vattenbrist och aktuella bevattningsförbud.

Under sommaren 2024 fortsätter Svenskt Vatten att använda det inrapporteringsverktyg som skapats för att ge en samlad bild av vattenläget där vattenbrist och kommunala bevattningsförbud råder.

Vad menar vi när vi talar om torka, vattenbrist, kapacitetsbrist och bevattningsförbud? Här reder vi ut begreppen.

Svenskt Vattens medlemmar har möjlighet att rapportera in den aktuella situationen i respektive kommun. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till media och myndigheter. Eftersom denna rapportering sker från många olika medlemmar och ofta under semestertider kan det ibland bli viss fördröjning av inrapporterade förändringar av vattensituationen. Resultatet nedan utgör därför en nulägesbild där det kan finnas bevattningsförbud som ännu inte inrapporterats.

Här matar du som medlem in aktuell vattensituation i VASS.

En kort sammanställning över vattensituationen 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 respektive 2018 finns i blocken till höger.

Aktuella bevattningsförbud 2024

Läs mer om vad som gäller beträffande bevattningsförbud, vattenbesparing och vattenbrist via respektive länk.

 

 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, informerar löpande om årets situation, t.ex. vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist. Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.

Tillgänglig för frågor:
Birger Wallsten, 08-506 002 07