Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbrist

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Här kan du läsa om aktuell vattenbrist och aktuella bevattningsförbud.

Inför sommaren 2022 fortsätter Svenskt Vatten att använda det inrapporteringsverktyg som skapats för att ge en samlad bild av vattenläget inklusive vattenbrist. Det sker genom att Svenskt Vattens medlemmar, via webben, rapporterar in den aktuella situationen i respektive kommun. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till media och myndigheter. 

Här matar du som medlem in aktuell vattensituation i VASS.

En kort sammanställning över vattensituationen 2021, 2020, 2019 respektive 2018 finns i blocken till höger.

Aktuella bevattningsförbud 2022

Läs mer om vad som gäller beträffande bevattningsförbud, vattenbesparing och vattenbrist via respektive länk.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, informerar löpande om årets situation, t.ex. vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist. Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.

Tillgänglig för frågor:
Birger Wallsten, 08-506 002 07