Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbrist

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Här kan du läsa om aktuella bevattningsförbud.

Inför sommaren 2020 fortsätter Svenskt Vatten att använda det inrapporteringsverktyg som skapats för att ge en samlad bild av vattenläget. Det sker genom att Svenskt Vattens medlemmar, via webben, rapporterar in den aktuella situationen i respektive kommun. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till media och myndigheter. 

Här matar du in aktuell vattensituation i VASS.

En kort sammanställning över vattensituationen 2019 respektive 2018 finns i blocket till höger.

I dagsläget har VA-verksamheterna i 180 kommuner rapporterat in i VASS. För närvarande är det bevattningsförbud i 11 kommuner.

Aktuella bevattningsförbud 2020

Förbuden gäller hela kommunen, om inte annat anges.

Hävda bevattningsförbud

Sveriges geologiska undersökning, SGU, informerar löpande om årets situation, t.ex. vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist. Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.

Tillgänglig för frågor:
Birger Wallsten, 08-506 002 07