Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbrist

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Här kan du läsa om aktuella bevattningsförbud.

Inför sommaren 2019 har ett inrapporteringsverktyg skapats som ger en samlad bild av vattenläget. Det sker genom att Svenskt Vattens medlemmar, via webben, rapporterar in den aktuella situationen i respektive kommun. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till media och myndigheter. 

I dagsläget har 202 kommuner rapporterat till oss.

Aktuella bevattningsförbud

Förbuden gäller hela kommunen, om inte annat anges.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, informerar löpande om årets situation, t.ex. vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist. Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.

Tillgänglig för frågor under augusti:
Birger Wallsten, 0720-80 13 48