Hoppa till huvudinnehåll
Sida 1 av 9

Vattnets kretslopp

Vi börjar vår resa genom att fundera på var allt vatten kommer ifrån?
Kan vattnet ta slut?

Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i. Jordens vatten kan inte ta slut. Det lånas, används och återförs till vattnets kretslopp. Det är därför viktigt att vi tar hand om vattnet så att även nästa generation, våra barn och barnbarn, kan dricka det!

Från hav till moln

Vatten faller ned på jorden som regn eller snö. Det rinner ut i sjöar och hav eller ner genom jorden. Solens värme gör att vattnet dunstar och stiger upp mot himlen som vattenånga. Ångan kyls ner och bildar moln med små, små vattendroppar som krockar och slås ihop för att till slut falla ner mot jorden igen. 

Var finns vattnet?

Den största delen av vattnet finns i haven och är saltvatten. Bara en liten del av allt vatten som finns på jorden är sötvatten och kan användas till dricksvatten. Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten. Ytvatten finns i glaciärer, sjöar och vattendrag. En tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom marken. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Vattnet renas i vattenverk och reningsverk

Innan vattnet når din vattenkran har det renats i ett vattenverk. När du sedan har använt vatten rinner det ut i avloppet och till ett reningsverk. I reningsverket renas vattnet innan det får rinna ut i naturen igen.

Nästa sida

På nästa sida besöker vi ett reningsverk och lär oss om hur vattnet blir rent från kiss, bajs och toappapper.

Det finns jättemycket vatten på jorden. Ungefär 1 400 000 000 000 miljarder liter!
Den största delen, 97%, av allt vatten på jorden är saltvatten. Bara 3% är sötvatten.