Hoppa till huvudinnehåll

Fakta om vatten

Vill du lära dig mer om vatten? Här hittar du länkar till mer fakta om vatten.

Svensktvatten.se hittar du mer fakta om vatten. Läs om vilka utmaningar vattnet i Sverige står inför, vattnets kretslopp, dricksvatten, avlopp och vad du kan göra hemma.

Faktan komplettar och är mer ingående än den under Vattnets Väg. Sidorna är lämpliga för lärare att utgå ifrån och ta stöd av under vattenlektioner men kan även användas av elever som vill lära sig mer.

Vattenutmaningar

Rent vatten är ingen självklarhet. Läs om vilka vattenrelaterade utmaningar Sverige står inför.

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp är nära knutet till näringsämnenas kretslopp. Lär dig mer om båda.

Dricksvattenfakta

Läs mer om hur dricksvatten produceras, om läkemedelsrester i dricksvattnet och om varför kranvatten är så mycket bättre än flaskvatten.

Avloppsfakta

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Lär dig mer om hur reningen går till och om miljögifter och hur vi undvika dem.

Vad kan du göra?

Med några enkla tips och knep kan du bidra till friskt vatten och rena hav och sjöar.

Tips! Vill du lära dig mer om din lokala del av vattnets kretslopp, kontakta din kommunala VA-organisation.