Hoppa till huvudinnehåll

För Lärare

Välkomna till Svenskt Vattens vattenskola. Den här sajten riktar sig främst till elever och lärare i årskurs 4 - 6.

Här hittar du tips på hur du kan använda dig av vattenskolan i din undervisning. Du finner även lätta experiment att utföra tillsammans med eleverna. För att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi hjälpas åt. Efter du har genomfört vattenlektionerna har du behandlat några centrala delar i kursplanerna för biologi, geografi och kemi.

Du behandlar följande centrala delar i kursplanerna:

Biologi:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi.
  • Enkla fältstudier och experiment.

Geografi:

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kemi:

  • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Upplägg

Under Vattnets väg finns en resa med nio sidor där eleverna själva kan läsa och lära sig om vattnets kretslopp. Resan avslutas med ett quiz med tolv frågor. När eleverna har svarat rätt på alla frågor får de ett diplom som intygar att de är vattenhjältar. Resan kompletteras med fördel av lärarledda lektioner. Här hittar du förslag på hur du kan genomföra fyra vattenlektioner.

Lektion 1. Vattnets kretslopp
Lektion 2. Reningsverk
Lektion 3. Vattenverk
Lektion 4. Hemma

Under Vattenfakta hittar du länkar till mer information om vatten och vattnets kretslopp. 

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som har tagit fram denna skolsajt, är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Vi arbetar för friskt vatten, rena hav och sjöar.