Läkemedelsrester i dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedelsrester i dricksvatten

Halterna är fortfarande väldigt låga men det finns läkemedelsrester i vårt dricksvatten. Det är viktigt att både läkemedelsindustrin och vi som använder medicinerna tar ansvar för att minska mängden läkemedel som når den känsliga vattenmiljön.

Enligt medicinsk expertis innebär halterna som påvisats i dricksvatten ingen hälsorisk då mängderna är väldigt låga. Men redan de låga halter som finns i vattnet idag kan de i vissa fall påverka våra vattendrag, sjöar och hav negativt.

Hur mycket läkemedel finns det i dricksvattnet?

Studier av läkemedelsrester i råvatten och dricksvatten i Stockholm har genomförts 2006-2008.

I det analyserade vattnet hittades 12 av 83 läkemedelssubstanser i mätbara halter i såväl råvatten från Mälaren (vattentäkt för Storstockholms dricksvatten) som i kranvattnet. Halterna var så låga att för att få i sig en dygnsdos av det lugnande medlet Sobril (oxazepam) krävs det att man dricker 2 liter vatten varje dag i tiotusentals år. 

Hur hindrar vi att läkemedel ökar

  • För att ge önskad effekt i människokroppen är många läkemedel framtagna för att vara svåra att bryta ner. Självklart ska läkemedlets medicinska verkan alltid prioriteras, men läkemedelsindustrin måste också utveckla mediciner som är mer lättnedbrytbara för att inte äventyra dricksvattnet och miljön. 
  • Spola aldrig ner kasserade eller överblivna läkemedel i toaletten och släng dem inte i soporna. Lämna alltid tillbaks gammal eller oanvänd medicin på ditt apotek.