Vattenförbrukning i hushåll - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenförbrukning i hushåll

Hushållen använde under 2022 i snitt 138 liter dricksvatten per person och dygn. Siffran baseras på statistik från vattenmätare över hela Sverige. Det är en långsamt sjunkande trend, alltså sjunkande vattenanvändning per person, även om vi ser enskilda trendbrott.

Mer information i ämnet finns att läsa i publikationen P114 Distribution av dricksvatten som finns att köpa i Vattenbokhandeln. Där finns även beskrivet "annan vattenförbrukning" och vilka dimensioneringstal som finns för detta.

Några andra tips om du vill läsa mer (nedladdningsbara pdf:er): VASS driftrapporterna där vi årligen redovisar hushållsförbrukningen och den total vattenförbrukningen för riket. 

Forskningsrapport kring vattenförbrukningsvariationer mm., SVU-rapport 2020-7

Vattenförbrukning per person har länge visat en långsamt sjunkande trend, dvs. vi har blivit effektivare hur vi använder vattnet. Hushållsförbrukningen har senaste åren närmat sig 130 liter per person och dygn.

Variationen är dock stor mellan olika kommuner och mellan olika år. Det är därför rimligt att man är något konservativ och väntar in stabil trend ett antal år innan man sätter ett lägre värde på genomsnittlig vattenförbrukning.