Dricksvattenfakta - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenfakta

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 5 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Hur ofta reflekterar du över att vi har rent vatten direkt i kranen? Varje dag när det rinner som det ska? Eller tänker du bara på det vid de få tillfällen då vattnet är avstängt eller kanske när du har varit utomlands och fått köpa flaskvatten eller dricka vatten som smakar klor?

Hur mycket dricksvatten finns det?

Det finns cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på jorden, men det är bara en liten del som går att använda som dricksvatten. Den största mängden vatten utgörs av saltvatten som vi inte kan dricka. Bara tre procent är sötvatten.

Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Borde vi minska vår konsumtion av vatten?

I Sverige har vi hittills, med vissa undantag, haft gott om vatten. De senaste åren har detta ändrats på många platser.

Trots att de kommunala vattenverken producerar nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år, knappt en procent av det sötvatten som är tillgängligt, så finns det både ekonomiska och miljömässiga skäl att inte slösa. 

Det som hamnar i vattnet och därefter kretsloppet påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. Därför är det viktigt att du alltid tänker på vad du spolar och sköljer ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna.

Vårt mest kontrollerade livsmedel

Alla vattenverk, som producerar det kommunala vattnet, följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

Tänk på att det bara är kallvattnet i kranen som är klassat som livsmedel och kontrolleras. Drick aldrig det varma vattnet direkt ur kranen - det kan innehålla skadliga bakterier och små mängder av till exempel metaller.

Vad används vårt dricksvatten till?

Det kommunala dricksvattnet, där ingår inte egna brunnar, används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig med, för att spola i toaletten, fylla badbassänger och inom industrin.

Fördelning dricksvatten

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Läs vidare om användning i hushåll

 • 60 liter för personlig hygien.
 • 30 liter för toalettspolning.
 • 15 liter för disk.
 • 15 liter för tvätt.
 • 10 liter för mat och dryck. 
 • 10 liter övrigt. 

Hårt eller mjukt vatten

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas. Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på porslinet när du diskar. De allra flesta hushåll i Sverige kan dosera enligt kategorin mjukt vatten. Besök din kommuns hemsida för information om hårdhetsgrad på ditt vatten och följ sedan angivelserna på tvättmedelsförpackningen. 

Hårdhetsgraden brukar anges i följande kategorier:

 • mycket mjukt 0-2°dH
 • mjukt 2-5°dH
 • medelhårt 5-10°dH
 • hårt 10-20°dH
 • mycket hårt >20°dH

1°dH motsvarar 7,1 milligram/liter kalcium och 4,3 milligram/liter magnesium. Gränserna är inte absoluta och det kan finnas tillfällen då gränserna sätts annorlunda. Antalet kategorier kan också variera.