Lagar & regler för upphandling - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lagar & regler för upphandling

De lagar och regler som styr offentlig upphandling är omfattande och komplexa. För att undvika misstag i upphandlingsprocessen behöver beställaren ha tillgång till en upphandlingsorganisation med hög kompetens.

Regelverket för offentlig upphandling kommer i stora delar från EU-rätten och har införts i svensk lagstiftning genom bland annat:

  1. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och
  2. lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna


Upphandlingslagarna är en typ av förfarandelagstiftning som anger hur de upphandlande organisationernas inköp ska gå till men inte vad som ska köpas in. Vilken lagstiftning som ska tillämpas beror bland annat på vilken verksamhet som organisationen bedriver och vad som ska upphandlas. Annan lagstiftning som kan vara aktuell vid upphandling är exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att ge stöd om offentlig upphandling. På myndighetens hemsida finns mycket matnyttig information och det är även möjligt att ställa frågor direkt till myndigheten. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över offentlig upphandling och även de har bra information på sin hemsida.