VA-branschens kompetensbehov enligt ny enkät från Livsmedelsverket - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-branschens kompetensbehov enligt ny enkät från Livsmedelsverket

I en nyligen utförd enkät anger hälften av de tillfrågade att det finns stora kompetensbehov inom vatten och avlopp. På kort och lång sikt efterfrågas främst kompetens inom krisberedskap, klimatförändringar och hållbar samhällsplanering. Samtidigt framgår det av enkäten, som är utförd av Ipsos på uppdrag av Livsmedelsverket, att det finns stora hinder för fortbildning. Dels saknas tid att tillgodogöra sig ny information, dels upplevs informationen som svårtillgänglig.

En nyligen genomförd enkät från Livsmedelsverket visar att VA-Sverige efterlyser kompetens inom flera viktiga ämnesområden framöver. I enkäten genomfördes 91 intervjuer med beslutsfattare inom området vatten och avlopp. Hälften av de intervjuade anser att det största kompetensbehovet för att klara utmaningarna inom vatten och avloppsfrågor på kort sikt är inom området civilt försvar, krisberedskap och påverkansrisker. En tredjedel tycker att det största kompetensbehovet finns inom klimatförändringar och extremväder och lika stor andel tycker att det främsta behovet finns inom hållbar samhällsplanering. På lång sikt upplevs det största kompetensbehovet finnas inom klimatförändringar och extremväder, följt av hållbar samhällsplanering, samt inom civilt försvar, krisberedskap och påverkansrisker. Resultaten av enkäten bekräftas även av Svenskt Vattens dricksvattenexperter. Konkreta insatser görs därför tillsammans med myndigheterna rörande kompetens- och utbildningsinsatser med relevans för kommunala beslutsfattare inom VA.

– Kommunerna behöver stå rustade inför de förändringar som sker och beslut som behöver fattas, därför arbetar vi aktivt med kompetensfrågan utifrån resultaten av enkäten, säger Sandra Strandh, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten.