Utblick Europa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utblick Europa

Det råder bråda dagar i EU med intensiva förhandlingar på flera områden. Avloppsdirektivet, PFAS-begränsningar och 2024 års agenda är bara några av punkterna som stått i fokus. Här summerar vi några av den senaste tidens händelser och blickar framåt mot kommande händelser.

Avloppsdirektivet går in i nästa fas

Förhandlingarna om ett nytt avloppsdirektiv närmar sig sin upplösning. Vi lägger inom kort en händelserik oktober bakom oss och ser fram emot några månader av slutförhandlingar mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet, den så kallade Trilogen.

Läs mer om utvecklingen i förhandlingarna om ett nytt avloppsdirektiv här.

Fokus på vatten under 2024 års agenda

EU-kommissionen har presenterat sitt årliga dokument för det kommande årets prioriteringar. I dokumentet står det klart att man tidigt under året kommer att lyfta ett initiativ för ökad resiliens på vattenområdet. Samtidigt lyser översynen av kemikalielagstiftningen Reach med sin frånvaro vilket väckt starka reaktioner hos såväl miljörörelse som utvalda politiker. Även hållbarhetsredovisningen ser ut att senareläggas.

Översvämningsrisker i unionen kartläggs

Den 13 oktober publicerade EU-kommissionen ett nytt EU-gemensamt verktyg som visar översvämningsrisker i hela EU. Tanken är att underlätta för beslutsfattande politiker och tjänstemän att förebygga och undvika översvämningar.

Verktyget hittas här.

Starka reaktioner på föreslaget PFAS-förbud

Det föreslagna gruppförbudet av PFAS väcker starka reaktioner. Sammantaget har 5600 kommentarer lämnats in rörande den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) förslag som kraftigt skulle begränsa användandet av PFAS. Sverige är ett av fem länder som ligger bakom förslaget.

Läs mer om kommentarerna på begränsningsförslaget.

Ytterligare direktiv i rörelse

Prioriterade ämnesdirektivet och Grundvattendirektivet, två dotterdirektiv under Ramdirektivet för vatten, är under behandling i EU. Likt Avloppsvattendirektivet föreslogs dessa två direktiv av EU-kommissionen den 26 oktober 2022. EU-parlamentet har nu beslutat om sin position. Härnäst väntas Ministerrådet arbeta fram och besluta om sin position innan förhandlingarna kan starta i trilogen. Detta sker med största sannolikhet först under våren 2024.

Läs mer om direktiven här.

Till sist…

Den 25 – 27 oktober samlas EurEau, där Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm är president, i sin generalförsamling. På agendan står bland annat EU-valet samt inriktningsbeslut på 2024 års arbetsplan för EurEaus expertkommittéer.