Utblick Europa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utblick Europa

Ett nära på slutförhandlat avloppsdirektiv, tveksamheter kring det svenska införandet av hållbarhetsrapporteringen CSRD och PFAS-förekomster i EU-politikernas blod. Den senaste tiden har bjudit på stora rubriker från den europeiska arenan.

Näst intill slutförhandlat kring det reviderade avloppsdirektivet

Förhandlingarna mellan ministerrådet och EU-parlamentet om innehållet i det reviderade avloppsdirektivet har nu nått en politisk överenskommelse. Fortfarande är det en hel del tekniska detaljfrågor som ska förhandlas klart under februari. I direktivet finns det tydliga riktlinjer kring rening, där städernas avloppsvatten renas från mikroföroreningar som PFAS och mikroplaster senast år 2045. Glädjande för VA-sektorn är att direktivet innehållet ett utökat producentansvar vilket gör att läkemedels- och kosmetikaproducenter ska stå för 80 procent av kostnaden för avancerad rening. Fortfarande kvarstår en del frågetecken rörande bland annat kväveretention, vi på Svenskt Vatten fortsätter att bevaka frågan.  

PFAS i EU-politikernas blodomlopp

Det har nu gått ett år sedan ett omfattande förslag om ett gruppförbud mot PFAS lämnades in till EU:s kemikalieagentur Echa. Sverige var ett av fem länder som låg bakom förslaget. I förra veckan publicerade ChemSec och European Environmental Bureau (EEB) resultaten av blodprov tagna på högt uppsatta EU-politiker. Testerna togs i syfte att sätta press på EU-kommissionen att gå vidare med PFAS-förbudet och samtliga prover visade på förekomster av evighetskemikalierna. Svenskt Vatten och EurEau har de senaste veckorna fortsatt att träffa EU-kommissionärer och EU-kommissionen för att lyfta vikten av ett gruppförbud mot PFAS.

Införandet av CSRD i Sverige i gungning

Senast den 6 juli ska direktivet för hållbarhetsrapportering (CSRD) vara infört i svenskt lag. Trots det saknas direktivet bland de propositioner som ska utgöra grund för lagändringar under våren. Utredningen för hur direktivet ska ingå i svensk lag lämnades över till justitiedepartementet i juni och rekommenderade att förslaget skulle införas redan under början av året. Det visar sig nu alltså att ett lagförslag dröjer, något som oroar såväl revisorernas förening FAR som företrädare för näringslivet.  

Ny öppning för skattebefrielser på biogas

I fjol ogiltigförklarade EU-tribunalen det svenska skatteavdraget för biogas. Nu ändras spelplanen när EU-kommissionen ska granska förutsättningarna för att återinföra avdraget. En ny utredning som EU-kommissionen nu tillsatt ska granska om skatteavdragen på biogas som inte produceras från livsmedel samt biogasol för uppvärmning ligger i linje med EU:s regler för statsstöd. Svenskt Vatten har arbetat tillsammans med bland annat Energigas Sverige och Avfall Sverige för att denna granskning ska komma igång.