Utblick Europa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utblick Europa

Med start den 30 november pågår FN:s klimattoppmöte COP 28 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Förberedelserna inför toppmötet har präglat EU-arbetet den senaste tiden, inte minst genom omröstningen om EU-kommissionens mandat till mötet. Den årliga klimatfinansieringen som klubbades igenom under COP 15 hamnade då i fokus eftersom löftet om en fond för skador och förluster ännu inte infriats. Utöver COP 28 fortsätter förhandlingarna om avloppsdirektivet, förslaget om en ny växtskyddsförordning har röstats ner i EU-parlamentet och EurEau-kommittén EU3 har samlats i Dublin med två Svenskt Vatten-anställda på plats.

Avloppsvattendirektivet – gruppspelet är avslutat och slutspelet har börjat

Nyheter från Bryssel när det gäller avloppsvattendirektivet är att den så kallade trilogen nu kommit i gång. Trilogen motsvarar ”slutspelet” vid framtagandet av ett EU-direktiv. Trilogen sker mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet med sina ändringsförslag och Ministerrådet med sina ändringsförslag. Genomgående finns det genom nästan hela avloppsvattendirektivet både bra och dåliga alternativ för varje enskild artikel. Nu ägnar vi på Svenskt Vatten vår energi till att tillsammans med EurEau hitta bra sätt att stötta de tre parterna för att få bästa möjliga utfall av alla kompromisser som nu behöver göras i trilogen. Förhandlingarna beräknas vara avslutade i början på februari månad 2024. Då vet vi hur det nya avloppsvattendirektivet kommer att se ut.

 

Budskapet inför COP 28: öppna plånboken!

Mellan den 30 november och 12 december pågår COP 28 i Dubai, Förenade Arabemiraten. EU-parlamentarikerna har röstat om EU-kommissionens mandat till klimattoppmötet och skickade med all önskvärd tydlighet budskapet att EU behöver öppna plånboken. Redan under COP 15 i Köpenhamn enades de rika länderna om att bidra med årlig klimatfinansiering på minst 100 miljarder USD senast år 2020. Löftet har inte infriats och nu önskar parlamentarikerna att EU ska gå i bräschen för initiativet. Förhoppningen är att även andra rika länder följer i unionens fotspår.

 

EurEau-kommittén träffades i Dublin

EU3, en av tre EurEau-kommittéer som rapporterar till organisationens generalförsamling, samlades under förra veckan i Dublin. Kommittén hanterar EU-frågor gällande juridik, ekonomi och tillgångsförvaltning och från Svenskt Vatten deltog Sarah Berwick och Erik Karlsson. Under mötet i den irländska huvudstaden diskuterades bland annat PFAS, undantag från miljöbedömningar för utbyggnation av grön energi, och tilltagande konkurrens om vattenresursen.

 

Inga skärpta krav på användning av bekämpningsmedel

EurEau har under en längre tid engagerat sig i frågan om hållbarare användning av bekämpningsmedel i EU och därmed minska riskerna för våra vattentäkter. Både Svenskt Vatten och flera andra medlemmar har stöttat detta arbete. EU-parlamentets förslag till ändringar röstades under veckan ned i en dramatisk omröstning. Därmed faller hela EU-kommissionens förslag och behöver nu återvända till EU-kommissionens ritbord för att helt arbetas om.

 

Vi företräder EurEau i arbetsgrupp rörande cirkulär ekonomi

Svenskt Vatten företräder EurEau i en arbetsgrupp med EU-kommissionen, den europeiska gödselmedelsindustrin och lantbruket om hur EU:s gödselmedelsmarknad fungerar idag och hur återvunna gödselmedel kan bidra till att minska EU:s svåra beroende av instabila stater, minska klimatpåverkan samt stabilisera prisfluktuationerna.