Undantag från Weserdomen i avloppsdirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Undantag från Weserdomen i avloppsdirektivet

EU:s avloppsdirektiv kommer att innehålla ett undantag för Weserdomen. Svenskt Vatten och vår motsvarighet i Finland, VVY, har arbetat hårt för en lösning som möjliggör utbyggnaden av reningsverk trots ökade nettoutsläpp. Det arbetet har i sin tur bäddat för förhandlingarna i EU:s ministerråd. Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson är lättad över att undantaget nu finns på plats och understryker vikten av att inte straffa länder med effektiv rening.

– Många svenska reningsverk har redan mer än 98-procentig rening av fosfor. När befolkningen växer kraftigt går det därför inte längre att kompensera med högre procentuell rening och i dessa fall kommer något större utsläpp i kilogram att bli nödvändiga. Utan undantaget skulle dessa reningsverk annars inte få något miljötillstånd, säger han.

Tisdagen den 14 maj meddelade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att Sverige och Finland förhandlat fram två tillägg till EU-kommissionens förslag på det nya avloppsdirektivet. Det första av dessa tillägg syftar till att godkänna möjligheten till ökade utsläpp vid etablering och utbyggnad av reningsverk vid specifika förhållanden, vilket därmed öppnar för möjlighet till undantag från Weserdomen. Tillsammans med VVY har Svenskt Vatten arbetat hårt under 2020–2024 för att få med ett undantag för Weserdomen i EU-kommissionens första förslag och såväl i beslutet från EU:s regionkommitté som i EU-parlamentets beslut. EU:s ministerråd kunde sedan förhålla sig till detta förslag till undantag i sina förhandlingar och regeringarna i Finland och Sverige kunde förhandla fram en lösning som möjliggör utbyggnaden av reningsverk trots ökade nettoutsläpp. Enligt Anders Finnson är undantaget av yttersta vikt för att svenska städer ska kunna växa befolkningsmässigt.

– En växande befolkning medför större utsläpp och att miljöstatusen för de vattenområden som tar emot utsläppen försämras. Inte på grund av ett sämre reningsarbete, utan på grund av att vi har så goda resultat sedan tidigare. Vi har svårt att exempelvis skruva mycket högre än 98–99% rening för fosfor. Ett redan effektivt reningsarbete vid svenska verk ska förstås inte straffas av svensk eller europeisk miljölagstiftning, menar han.

Sverige och Finland har efterhand fått allt större förståelse för frågan i andra länder.  Trots att tillägget är av stor vikt för VA-branschen kvarstår fortfarande vissa otydliga delar. I direktivet står det att reningsverket bara kan få ett undantag om även andra sektorer, exempelvis även jordbruket, har vidtagit alla de tekniska åtgärder som är möjliga för att minska fosforutsläppen. Anders menar dock att både Naturvårdsverket och Regeringen lämnat lugnande besked kring den otydliga skrivelsen.

– Enligt dem kommer denna skrivning av undantaget att hålla. Sättet som undantaget nu införs av regeringen i svensk lagstiftning kommer att bli helt avgörande, avslutar Anders.

Avloppsdirektivet kommer troligen att formellt klubbas igenom i oktober.