Tyck till om EU-kommissionens nya EU-regler för material i kontakt med dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tyck till om EU-kommissionens nya EU-regler för material i kontakt med dricksvatten

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till regler om material i kontakt med dricksvatten. Sex olika akter ur dricksvattendirektivets artikel 11 är nu ute på så kallad öppen konsultation fram till mitten av november. Efter konsultationen fattar kommissionen beslut, förmodligen sker detta under våren 2024.

Vi uppmanar våra medlemmar att ta möjligheten att påverka på ett område som kommer att ha stor betydelse i verksamheten.

Införandet av dricksvattendirektivet pågår för fullt och nu finns ytterligare förslag att ta ställning till. Europiska kommissionen har publicerat utkast till sex rättsakter för öppen konsultation. Akterna handlar om vilka material som får användas i kontakt med dricksvatten. De flesta av akterna har omfattande bilagor och ligger ute för konsultation under november. För två av akterna ska synpunkter inlämnas senast den 13 november och för de fyra övriga är det 16 november som är sista datum. Eventuella synpunkter lämnas direkt på EU-kommissionens sida "Have Your Say". Det är fritt för alla inom EU att lämna synpunkter på den här typen av öppna konsultationer. Vi på Svenskt Vatten ser gärna att våra medlemmar använder den möjligheten.

Den europeiska samarbetsorganisationen EurEau har bildat en arbetsgrupp som håller på att gå igenom akterna. Vi på Svenskt Vatten deltar i arbetsgruppen. Resultatet av arbetsgruppens insats kommer att ligga till grund för de synpunkter som EurEau skickar in till kommissionen.  Medlemmarna i EurEau kan också använda arbetet för att skicka in synpunkter från respektive land. Arbetsgruppens synpunkter på förslagen kommer att läggas ut på vår hemsida i mitten av vecka 45. De finns då möjlighet för våra medlemmar att ha arbetsgruppens arbete som underlag för att skicka in egna synpunkter till kommissionen.

Reglerna planeras beslutas av kommissionen våren 2024 och träda i kraft våren 2026. För vissa typer av produkter som de tidigare funnits nationella godkännanden tillkommer sedan en övergångstid på fyra år innan reglerna ska tillämpas fullt ut.