Remiss av reviderat förslag till kommunala föreskrifter (ABVA) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av reviderat förslag till kommunala föreskrifter (ABVA)

Ett nytt, omarbetat förslag till kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggning (ABVA) ligger nu ute för remiss. Fram till slutet av september är det möjligt att inkomma med synpunkter. Förslaget som nu ligger ute för remiss presenteras även mer i detalj under ett digitalt remisseminarium den 29 augusti.

Svenskt Vatten har i publikationen P94 utarbetat textförslag till Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 07). Publikationen är från 2007 och är i behov av uppdatering. Ett nytt förslag har tagits fram och skickas nu ut på remiss. Synpunkter på förslaget önskas senast den 29 september 2023. Ett digitalt remisseminarium kommer att hållas den 29 augusti kl 13.00, anmälan kan göras här.

Läs mer om förslaget samt ta del av det i sin helhet här