Redan 40 bevattningsförbud trots att sommaren bara börjat - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Redan 40 bevattningsförbud trots att sommaren bara börjat

Knappt har skolorna haft sina avslutningar och redan råder det bevattningsförbud i hela eller delar av 40 olika kommuner runt om i Sverige. Samtidigt har många andra kommuner börjat kommunicera vikten av en hållbar vattenanvändning för att få invånarna att spara på vattnet.

Under de senaste åren har klimatförändringarnas påverkan blivit allt tydligare för oss som sysslar med dricksvattenförsörjning. Svenskt Vatten följer kontinuerligt vattensituationen i landets kommuner via inrapportering och redan nu kan vi alltså konstatera att många kommuner redan har, eller är på väg, att införa bevattningsförbud. Ett antal kommuner har också börjat kommunicera kring vattenläget för att ge råd kring vattenbesparing.

När många använder vatten samtidigt, som under varma sommardagar, blir belastningen hög på vatten- och avloppssystemen. Vattenverken kan få svårt att hinna producera vatten i samma takt som det används och då sjunker trycket i kranarna. Samtidigt ska vattnet räcka till alla – människor, industri, jordbruk, djur och natur.

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag. I Danmark är siffran 100 liter. Om alla minskar sin vattenförbrukning med 10 liter vatten per dag kan vi tillsammans spara många miljoner liter vatten och i förlängningen även undvika många kommunala bevattningsförbud.

Tips för hållbar vattenanvändning

För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning. Det kräver ett nytt tänkande eftersom vi i Sverige har vi vant oss vid lyxen att alltid ha tillgång till rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen.

Allmänna tips:

  • Ta korta duschar och stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig (en dusch på tre minuter motsvarar 36 liter).
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna (om en familj på fyra personer gör det sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag).
  • Ställ en fylld vattenkanna i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
  • Diska och tvätta alltid med full maskin och välj eko-program (det går åt cirka 50 liter vatten för en maskintvätt).
  • Använd snålspolande munstycke på kranar och duschar.

Tips till trädgården:

  • Installera en vattentunna, som du köper på bygg- eller trädgårdsbutiker, där du samlar regnvatten för att vattna i trädgården. Bra för växterna och sparar dricksvatten.
  • Beställ fyllning av poolen, till exempel via en spolbilsfirma.
  • Vattna på kvällarna eller helt på natten, så minskar avdunstningen och du använder dricksvatten när konsumtionen i kommunen är som lägst.
  • Tvätta bilen på en biltvätt som återvinner vattnet så gör man både vattensmarta och miljömässiga vinster.