P125 Vattenmätare finns nu i Vattenbokhandeln - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

P125 Vattenmätare finns nu i Vattenbokhandeln

En ny publikation har släppts i Vattenbokhandeln. Denna gång är det fråga om P125 Vattenmätare, som är en revidering och vidareutveckling av P100 Kallvattenmätare. Publikationen, som främst riktar sig till VA-organisationer, omfattar mätning av dricksvatten för både debitering och övervakning av vattenledningsnätet. Arbetet med projektet har utförts av experter från såväl Svenskt Vatten som medlemsorganisationer och projektletts av Anne Adrup från Sweco.

Den första vattenmätarpublikationen släpptes redan 1978 så Vattenbokhandelns senaste tillskott sällar sig till en anrik skara. Efter flera bearbetningar längs vägen släpptes den senaste reviderade versionen P100 Kallvattenmätare år 2009. Nu har vi valt att vidareutveckla och uppdatera publikationen ytterligare vilket resulterat i P125 Vattenmätare. Arbetet är gjort, bland annat, med hänsyn till nya mätartyper och fjärravläsning samt behovet av att komplettera med ett avsnitt om upphandling av vattenmätare.

Utöver detta finns ett nytt kapitel som beskriver användningsområden för vattenmätardata, här ingår både information till kund och hur information från områdesmätning på vattenledningsnätet kan användas. Dessutom hänvisar P125 till olika myndighetsföreskrifter som berör distributörer av dricksvatten och som är viktiga att känna till och vara uppdaterad kring om de ändras.

P125 Vattenmätare finns tillgänglig nu i Vattenbokhandeln.