Ny rapport avslöjar höga halter av TFA i Europas vattendrag - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport avslöjar höga halter av TFA i Europas vattendrag

En ny rapport från paraplyorganisationen European Pesticide Action Network (PAN Europe) visar att halterna av PFAS-typen TFA är alarmerande höga i Europas sjöar och vattendrag. De svenska ytvattensproverna togs i Mälaren och visade på halter som överskrider det föreslagna gränsvärdet på 500 nanogram per liter. Andra vattendrag i Europa visar på än högre halter och PAN Europe efterfrågar nu såväl snabbt som kraftfullt agerande för att få bukt med föroreningarna.

Organisationen PAN Europe har släppt en rapport som rör förekomsten av TFA, trifluorättiksyra, i Europas sjöar och vattendrag. Trots att TFA-molekylen är extremt svårnedbrytbar och skadar vattenlevande organismer har den länge gått under radarn. Den nya rapporten visar att förekomsten av TFA, som sedan 2021 definieras som ett PFAS-ämne av OECD, är 100 till 1000 gånger högre än övriga PFAS. Att de är så vanligt förekommande beror till stor del på att de är nedbrytningsprodukter av, bland annat, andra PFAS-ämnen.

Vidare visar rapporten, framtagen av bland andra Naturskyddsföreningen, att TFA-förekomster i många av Europas största sjöar och floder är långt över de nivåer som anses säkra. I Sverige uppmättes det på testplatsen Mälaren 650 nanogram per liter, att jämföra med de tillåtna 500 nanogram per liter. På andra håll i Europa ser det än värre ut med halter på flera tusen nanogram per liter. PAN Europe efterfrågar därför krafttag mot förekomsterna. I rapporten beskriver de att det behövs ett förbud mot bekämpningsmedel innehållande PFAS, nya faroklasser under EU:s bekämpningsmedelsförordning, implementering av breda PFAS-restriktioner, att PFA kategoriseras som ett prioriterat ämne enligt ramdirektivet för vatten, och specifika gränsvärden för TFA.