Mänskliga möten motiverar Svenskt Vattens nya projektledare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mänskliga möten motiverar Svenskt Vattens nya projektledare

På måndag den 11 september får Svenskt Vatten ytterligare en stark länk i kedjan som binder samman oss med våra medlemmar. Då börjar Isabel Drewert sin tjänst som projektledare inom kommunikation och hon ser fram emot att bidra till hela branschens kommunikation. Närmast kommer hon från WSP där hon haft en bred kommunikationstjänst, nu hoppas hon kunna jobba ännu närmare behoven ute i verksamheterna.

- Det jag ser framför mig är att vara en svängdörr mellan organisationen och medlemmarna. Att dels lyfta våra budskap, dels lyssna in medlemmarnas verklighet. När den förändras eller förvärras ska vi fånga upp det, förklarar Isabel.

Vatten väcker diskussioner. Den senaste månaden har flera vattenfrågor sipprat in på nyhetsredaktioner runtom i landet och med ökad uppmärksamhet följer större krav på branschens förmåga att kommunicera såväl riktning som behov. Passande nog får vi på Svenskt Vatten nu förstärkning på kommunikationsavdelningen i form av Isabel Drewert, en projektledare med erfarenhet av både public affairs och digital kommunikation i alla dess former. Dessutom en person som drivs av mänskliga möten - hon beskriver sig själv som motsatsen till ensamvarg. Att jobba nära andra, kombinera sina styrkor och sträva efter gemensamma mål är lika självklart som att ta sig an nya uppgifter med en stor dos optimism och glädje.

- Första tanken när jag vaknar är oftast ”undrar vad den här dagen ska innehålla?” och jag brukar ta mig an även svåra frågor med en stor portion glädje. Jag söker gärna upp människor och hittar svar i andra, berättar hon.

Lösningsorienterad och med örat mot marken

Efter att ha läst medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet jobbade Isabel inom byråvärlden med både kampanjer och PR. Sedan dess har hon arbetat på WSP, först med inriktning på sektorn för tåg och senare i en bred kommunikationsroll där hon stöttade samtliga affärsområden med olika tjänster. Bland annat var hon med och utvecklade organisationens digitala seminarier med serien WSP Talks. Genom sina olika roller har hon fastnat för arbetet med processer, både att förfina och formalisera dem.

- Ofta finns processerna, men de är outtalade. Jag tycker att det är kul att förtydliga och sätta fingret på hur de ser ut oavsett om det görs med en bild eller en processbeskrivning, säger Isabel.

Förutom att sätta tänderna i interna projekt kommer Isabel även arbeta mycket med branschgemensamma initiativ. Att möta kommunikatörer med olika förutsättningar är något hon ser fram emot och mänskliga möten ger henne energi, hon ser även hur vi kan hämta kraft och inspiration hos varandra. När det kommer till kritan har vi alla ett gemensamt uppdrag – att identifiera hur vi bäst kan använda branschens samlade expertis för att påverka utvecklingen framåt. Ett spännande uppdrag, men som också kräver att man har örat mot marken.

- Det är vi som ska bedöma när vår röst behövs i ett sammanhang och det är vårt ansvar som kommunikatörer att svara på frågorna om var, när och hur vi ska använda den, förklarar hon.

Energi och vatten bubblade i hela organisationen

Rollen på Svenskt Vatten innebär att Isabel för första gången fokuserar helhjärtat på VA-området, men frågorna är bekanta för henne.

- Områdena energi och vatten bubblade i hela WSP och jag hade jobbat med de båda, så när jag såg tjänsten hos Svenskt Vatten kände jag till frågorna och tycker dessutom att det är väldigt spännande. Det känns också spännande att testa på att vara på en branschorganisation och se skillnaderna mot att vara på ett kommersiellt bolag, berättar Isabel.

Behovet av att rusta upp och investera i VA-nätet lyfter Isabel som en av de viktigaste frågorna för branschen framöver. Lärdomar kan hämtas från just elkrisen och hon poängterar att situationen inte behöver gå så långt, men en förutsättning för att undvika en liknande utveckling är att öka förståelsen för den jätteapparat som ligger bakom det vatten vi får i kranen. När kostnaden för VA går upp kommer branschen behöva ta sig an en roll som är både folkbildande och opinionsdrivande. Framför allt får inte vattnet tas för givet.

- Vatten ur kranen är inte en självklarhet, vi måste investera, vi måste förvalta och vi måste underhålla. Vattenfrågorna måste synas och ta plats i debatten, om inte politikerna är beredda att lyssna måste vi bilda opinion bakom dem, avslutar hon.