Många frågetecken kring det reviderade avloppsdirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Många frågetecken kring det reviderade avloppsdirektivet

När EU-parlamentet i förra veckan började släppa resultatet av förhandlingarna om avloppsdirektivet var förväntan hög. Direktivets betydelse och omfång gör att slutförhandlingarna lockar stort intresse från VA-sektorn. Det märker även vi på Svenskt Vatten då antalet frågor om innehållet och vad direktivets införande kommer att innebära i praktiken ökat lavinartat den senaste tiden. Dock är det allt för tidigt för att kunna uttala sig om såväl det fullständiga innehållet som påverkan från införandet – än dröjer konkreta krav åtminstone något år.

– I princip är förhandlingarna färdiga, nu inväntar vi den offentliga publiceringen och därefter införandet i svensk lagstiftning vilket kan dröja ytterligare ett – två år, säger Peter Sörngård, expert inom avlopp, miljöfrågor och havs- och vattenförvaltningen på Svenskt Vatten.

För att underlätta för våra medlemmar kommer vi att arrangera ett webbinarium under förmiddagen den 10 april. Under sammankomsten kommer vi att dela med oss av det vi vet kring direktivets innehåll och besvara branschens informationsbehov.

Ministerrådet och EU-parlamentet har enats om ett gemensamt förslag till avloppsdirektiv. Nu återstår rådets och parlamentets formella beslut samt att det slutgiltiga direktivet publiceras. Vi vet att informationsbehovet hos våra medlemmar är stort och frågorna är många. Eftersom direktivets krav börjar gälla skarpt när de är införda i svensk lagstiftning om några år är det i dagsläget omöjligt att svara på alla de frågor som finns. Framför allt behöver vi avvakta för att se hur direktivets krav kommer att tolkas och formuleras när de anpassas till miljöbalken och svensk miljöpolitik.

Den betydelse samt de konsekvenser som det reviderade avloppsdirektivet får för svensk VA-sektor ska inte underskattas. Därför förstår vi att behovet av information är stort. Vi på Svenskt Vatten kommer därför arrangera ett webbinarium den 10 april där vi går igenom direktivets innehåll.