Klimatanpassningsutredning i fokus under tjänstledighet för Svenskt Vattens miljöjurist - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassningsutredning i fokus under tjänstledighet för Svenskt Vattens miljöjurist

För ett och ett halvt år sedan klev Sarah Berwick in i rollen som senior miljöjurist hos oss på Svenskt Vatten. Nu ska hon vara tjänstledig under ett år – men hon kommer inte helt att lämna vattenfrågorna under den tiden. Nu ska hon nämligen ta sig an utmaningen som utredningssekreterare för Ett samhälle anpassat till klimatförändringarna, en utredning som bland annat ska titta på lagstiftning kring effektiva klimatanpassningsåtgärder där hanteringen av vatten i samhället är en av de större frågorna. Även om Sarah inte företräder branschen utan ingår i utredningen som sekreterare bär hon med sig viktiga insikter från arbetet på Svenskt Vatten in i sin nya sysselsättning.

– Den kunskap jag fått från min nuvarande roll och även tidigare arbeten som miljöjurist tar jag med in i utredningen. Klimatanpassning är en komplex fråga som berör många delar av samhället, berättar Sarah.

I syfte att bidra till ett samhälle som är bättre rustat för klimatförändringarnas effekter fattade regeringen beslut om utredningen Ett samhälle anpassat till klimatförändringarna i mars 2024. Utredare och huvudsekreteraren är redan i gång med arbetet, men i maj får de sällskap av ett för Svenskt Vatten och våra medlemmar välbekant ansikte. Sarah Berwick, som arbetat med de juridiska frågorna hos oss sedan hösten 2022, ansluter då som utredningens andra sekreterare. Under tiden kommer hon att vara tjänstledig från sin ordinarie tjänst.

– Det ska bli spännande att vara sekreterare i en offentlig utredning där man verkligen får fördjupa sig i en specifik fråga, analysera och väga för- och nackdelar. Sedan är det viktigt att det handlar om just klimatanpassning, det är en fråga som jag är bekant med och intresserad av, säger hon.

Syftet med utredningen är att analysera och vid behov föreslå ny eller anpassad lagstiftning för att effektiva klimatanpassningsåtgärder ska kunna genomföras. Även en finansieringsmodell finns med inom ramarna för utredningen. Under arbetets gång kommer Sarah att jobba tätt med såväl utredare som den andra utredningssekreteraren, men hon kommer också att ha tät dialog med olika berörda aktörer. Främst ser hon att hennes roll kommer vara centrerad på de rättsliga bitarna av utredningen, med många kommunalrättsliga och mellankommunala frågor att undersöka. Först väntar dock en gedigen inläsningsfas.

–Dels finns det tidigare utredningar på klimatanpassningsområdet, dels finns det betänkanden som är på remiss, så jag tror att det är av yttersta vikt att verkligen sätta sig in i det arbete som gjorts och görs i dag, avslutar Sarah.

Sarah Berwick kommer att vara tjänstledig från Svenskt Vatten från den 13 maj och ett år framåt. Vi önskar henne ett stort lycka till i den viktiga utredningen hon nu kommer att vara en bidragande del av.