Högaktuell kurs om hållbar dagvattenhantering i Göteborg 19-20 september - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Högaktuell kurs om hållbar dagvattenhantering i Göteborg 19-20 september

Höga flöden och översvämningar är en vanlig syn efter de senaste veckornas kraftiga regn. Förutom att orsaka stora problem för många kommuner är de också en tydlig indikation på vikten av dagvattenhantering. Genom att delta i Svenskt Vattens grundkurs i Hållbar dagvattenhantering kan du skapa en grundläggande förståelse för dimensionering och utformning av olika dagvattensystem.

Stormen Hans var den senaste i raden av extremväder som drabbat Sverige men tyvärr inte den sista. Vi kan bara vänta oss fler och intensivare skyfall framöver. För att möta dessa utmaningar behöver vi fler personer som vidareutbildar sig inom området ”hur vi skall hantera samhällenas avvattning i extremsituationer”. Dagvattenhanteringen är en mycket komplex problemställning där ingen part har egen rådighet utan ansvarsfördelningen är splittrad. Därför behövs en helhetssyn och ett brett samarbete över kompetensgränserna, såsom mellan Samhällsbyggnad, VA, Gata, Park, Miljö med flera.

På Svenskt Vattens grundkurs i Hållbar dagvattenhantering vill vi skapa en grundläggande förståelse för den hydrauliska och hydrologiska dimensionering och utformning av såväl öppna dagvattensystem som slutna rörsystem. Mycket utrymme ges också till frågor och diskussioner. Kursmaterialet baseras på Svenskt Vattens publikationer P110, P105 och P104. För mer info och anmälan klicka här.