Hela näringskedjan samlad hos Svenska näringsplattformen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hela näringskedjan samlad hos Svenska näringsplattformen

Svenska näringsplattformen samlar aktörer med intresse av att driva utvecklingen i Sverige mot en större återanvändning av växtnäringsämnen med ursprung i avlopp. Plattformen, som koordineras av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet, fyller också ett stort syfte i att vara grogrund för samverkan mellan aktörer från hela värdekedjan – från avloppshantering till användning på produktiv mark.

– Eftersom Svenska näringsplattformen brett samlar såväl aktörer som kunskap med syftet att återanvända växtnäringsämnen från avloppsfraktioner så är de ett väldigt bra komplement till vår egen verksamhet med seminarier, rapporter från Svenskt Vatten Utveckling, EU-bevakning samt Revaq, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Sedan 2019 när arbetet med Svenska näringsplattformen initierades av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet har projektet samlat aktörer som vill bidra till en omställning till växtnäring i en cirkulär ekonomi. Då plattformen har som syfte att möjliggöra ett tvärinstitutionellt samarbete; inom och mellan olika sektorer, kan hela värdekedjan från avloppsreningsverk till jordbruksmark förenas under samma mål och vision. För oss på Svenskt Vatten innebär plattformen en möjlighet att knyta kontakter även utanför vår sektor.

– Vi breddar vårt nätverk ytterligare genom Svenska näringsplattformen och vi får löpande uppdateringar om vad som händer i Sverige inom området återanvändning av växtnäringsämnen, menar Anders Finnson.