Framtidstro och samverkan i fokus på årets Vattenstämman - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Framtidstro och samverkan i fokus på årets Vattenstämman

Den 13 – 15 maj gick Vattenstämman av stapeln i ett soligt Göteborg. För första gången någonsin gick tre kommuner samman och axlade värdskapet tillsammans med Svenskt Vatten. Föga förvånande stod därför samverkan i centrum när ordförandena för Mölndal, Kungsbacka och Härryda kommun äntrade stämmans scen under tisdagsmorgonen.

– Vi har en utmaning i att försörja många människor med vatten och därför måste vi samarbeta i de här frågorna, sa Stefan Gustafsson, KSO på Mölndals Stad och fick genast medhåll av sina kommunkollegor.

– Vatten känner inte till våra administrativa gränser och utmaningarna vi står inför kräver att vi arbetar på nya sätt, tillade Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun.

Konflikter och prioriteringar i en ny tid. Det var temat när Vattenstämman 2024 ägde rum på Elite Park Aveny högst upp på Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn. Trots temat var det främst framtidstro och samverkan som lyftes fram från scenen. Utöver frågan om samarbete och dialog, en fråga som genomsyrade många delar av programmet under både tisdagen och onsdagen, fick deltagarna bland annat höra mer om konsekvenserna av klimatförändringarna, det ekonomiska läget, och kris och beredskap. Förutom röster inifrån VA-branschen rymde tisdagens program även utomstående perspektiv, däribland ett uppskattat panelsamtal mellan medieröster och opinionsbildare. Under det samtalet satte Sanna Rayman, chefredaktör och ansvarig utgivare på Altinget, huvudet på spiken angående vad som varit ett tveeggat svärd för VA-branschen – det har fungerat för bra.

– Problemet är att vi har ett rörnät som fungerat väldigt bra och saker som fungerar lägger man sällan märke till, sa hon.

Ny ordförande för föreningen Svenskt Vatten klar

Under tisdagskvällen väntade en härlig bankettmiddag, men först genomfördes föreningsstämman för Svenskt Vatten. Många nyval skedde i styrelsen, bland annat fick styrelsen en ny ordförande, Anders Almgren (S), till vardags kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun. Han efterträder Västeråsaren Elisabeth Unell (M) som varit styrelsens ordförande sedan 2019.

”Vi kan inte använda AI till allting”

Onsdagen gick till stora delar i forskningens tecken. Samtliga fyra SVU-stöttade forskningskluster tog plats på scen och delade med sig av sina viktigaste fallexempel och hur de kan hjälpa VA-branschen. Företrädarna för de olika klustren samlades också i ett panelsamtal om nyttan med forskning. En av de viktigaste aspekterna med deras arbete är att forskningen bedrivs för att få praktisk tillämpning inom VA-branschen. Enligt Glen Nivert, från VA-teknik Södra, är detta möjligt då klustren fungerar som samarbetsnav mellan olika discipliner.

– Styrkan med klustren är att vi blandar akademin, VA-aktörer men också leverantörer. Vi träffas, hittar gemensamma projekt och jobbar efter det, förklarade han.

Under samtalets gång fick de även tillfälle att spekulera kring de områden som kommer att vara av störst vikt för VA-branschen framöver. Gemensamt för dem alla var synen på mer effektiv forskning och innovation, och att bli bättre på att kommunicera resultaten även utanför det egna klustret. Oscar Samuelsson från VA-kluster Mälardalen poängterade att nyttan måste vara central.

– Det viktigaste är att hitta behoven och nyttorna och inte bara gå på teknikens buzz words. Vi måste inse att vi inte kan använda AI till allting, menade han.

Nästa år går Vattenstämman i Jönköping. Redan nu är det dags att skriva ner datumen 12 – 14 maj 2025 i kalendern.