Enkät om kompetensförsörjning inom VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Enkät om kompetensförsörjning inom VA

Under tisdagen 16 januari fick drygt 300 VA-ansvariga eller motsvarande en enkät om sina kompetensförsörjningsbehov nu och i framtiden. Svenskt Vattens syfte är att kartlägga problem och svårigheter med en av branschens riktigt stora utmaningar: Att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Resultatet kommer att redovisas under Vattenstämman 14 - 15 maj.

Enkäten är en del av en mer ambitiös kompetensförsörjningsanalys som Svenskt Vatten låter Sweco genomföra. Den inrymmer även omfattande statistikkörningar över olika yrkeskategorier med hjälp av SCB och jämförelser med andra branscher.

– Just nu är det viktigaste att enkäterna hamnar hos rätt person och att vi får många svar, säger Dan Löfgren, ansvarig för analysen på Svenskt Vatten. Särskilt väsentligt är det att även de mindre kommunerna har möjlighet att svara.

VA-branschen rymmer en mängd olika drift- och samarbetsformer, bolag, förvaltningar, yrkesbeteckningar, egna anställda, inhyrda, entreprenörer och konsulter vilket gör kartläggning av personal- och kompetensbehov genom enkätfrågor extra utmanande. Men enkäten är ett första steg mot en nulägesbild och därmed möjlighet att föreslå och genomföra åtgärder. En del av dessa faller på den egna organisationen, Svenskt Vatten har ett särskilt ansvar medan myndigheter, utbildningshuvudmän, arbetsgivarorganisationer och politiken behöver göra sin del.

För den som vill ta del av frågebatteriet så går det bra via bilagan. Den hittas här

Frågor om enkäten och analysen besvaras av Dan Löfgren, dan.lofgren@svensktvatten.se.