Dubbelt upp för försörjningsberedskap: expertgruppsmöte i VA-beredskapsutredningen och ny utredning för betänkande - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dubbelt upp för försörjningsberedskap: expertgruppsmöte i VA-beredskapsutredningen och ny utredning för betänkande

Expertgruppen i VA-beredskapsutredningen hade sitt första temamöte i förra veckan. Försörjningsberedskap kopplat till vattentjänster stod på agendan och Ulf Thysell, strateg klimatanpassning och civil beredskap, deltog i mötet. För stöttning i hans arbete finns nu även en referensgrupp bestående av företrädare för medlemsorganisationer.

– Det är kul att vara i gång. Det är ett stort och viktigt område som utredningen ska omfatta och det är tacksamt att våra medlemmar kan bidra med insikter från många olika kompetensområden, säger han.

VA-beredskapsutredningen har till uppgift att föreslå hur tillgången till rent och säkert vatten vid olika kriser, höjd beredskap och i extrema situationer som krig eller klimatförändringar kan säkras. Arbetet bedrivs av ett utredningssekretariat som har stöd av en expertgrupp bestående av personer från myndigheter och andra aktörer med inblick i VA-frågorna. Den 26 oktober möttes expertgruppen för den första tematräffen med fokus på försörjningsberedskap kopplat till vattentjänster. Många initiativ på området pågår med både myndigheter och kommuner, VA-organisationer samt näringsliv som initiativtagare.

Försörjningsberedskap – en het potatis i Rosenbad  

Det är inte bara VA-beredskapsutredningen som riktat fokus på försörjningsförmåga i vardag och kris, och kanske framför allt vid höjd beredskap och krig. På detta tema har även Försvarsdepartementets utredning En modell för svensk försörjningsberedskap släppts för betänkande. Vi kommer att utforma ett remissvar från VA-branschens perspektiv, men önskar även här insikter från våra medlemmar. Utredningen kan läsas på Regeringens hemsida och synpunkter eller reflektioner kan lämnas till Ulf Thysell.