Blå färdplan i fokus under Vattenstämman 2023 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Blå färdplan i fokus under Vattenstämman 2023

Under tre dagar fick den höga koncentrationen av björkpollen i Umeå konkurrens av ett annat högkoncentrat när Vattenstämman lockade nästan 500 VA-verksamma till staden. Årets stämma fokuserade på en blå färdplan för en samlad vattenpolitik i Sverige. Redan under inledningen skickade Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm en passning till rikspolitiken genom att erbjuda en gåva till riksdagen – möjligheten att investera i vatteninfrastrukturen för att kunna bli världsledande och på sikt exportera både kunskap och tjänster till resten av världen.

– Vi behöver ha en tydlig riktning nationellt och börja fundera på hur vi förvaltar våra resurser, sa Pär och passade på att påminna om att vatten är en samhällsangelägenhet, inte ett särintresse.

Hållbar infrastruktur, hållbar samordning och beredskap, och klimatförändringar utgjorde huvudblocken under Vattenstämman i Umeå. Temat för hela stämman var en blå färdplan för en samlad vattenpolitik och den resa VA-sektorn befinner sig på för att säkra leveransen av vatten och avlopp både i dag och i framtiden. Centralt för denna färdplan är behovet av investeringar och vikten av engagemang från rikspolitiskt håll, där Pär Dalhielm passade på att lyfta fram nästa aktivitet.

– Investeringsrapporten släpps snart och blir en pusselbit för att visa att det finns jättestora behov, sa han.

Att medvetenhet om dessa behov saknas tydliggjordes under flera programpunkter – inte minst under ett panelsamtal där ordföranden för kommunstyrelser, VA-organisationer och företrädare för rikspolitiken deltog. Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstad, jämförde kommunens tidigare problem med vattenbrist med en sommarplåga som återkom varje år och Jens Borgland, ordförande Västvatten AB, underströk att intäkterna i form av VA-taxa aldrig kommer att räcka till. Samtliga i samtalet var eniga om att intresset för vattenfrågorna saknas inom rikspolitiken, något Isak From, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, bekräftade.

– Annan infrastruktur lyfts fram men nästan aldrig vattnet, menade han.  

Nödvattenövningar och beredskap under luppen

Under tisdagseftermiddagen hamnade säkerhet och beredskap i centrum, inte minst vikten av att förbereda sig för att lösa kriser genom nödvattenövningar. Livsmedelsverket delade med sig av råd medan praktiska exempel och handfasta tips för genomförandet av övningarna delades av Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, och Örebro kommun. Ett tydligt budskap var att börja enkelt, men också de positiva upplevelser som följde i nödvattenövningarnas bakvatten.

– Vi hanterar både små och större kriser på mer eller mindre daglig basis, men vi fick se hur mycket kunskap som fanns även utanför VA-verksamheten, sa Josefin Lundberg Abrahamsson, Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad.

Naturligtvis diskuterades även beredskapsfrågan, där Livsmedelsverket i egenskap av beredskapsmyndighet för sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten, presenterade sitt arbete. Enligt Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket, har Sverige goda förutsättningar till stärkt beredskap, men arbetet inleds på en låg förberedelsenivå. Några av utmaningarna som presenterades var brist på fällningskemikalier, utökad lagerhållning av reservdelar och att många kommuner behöver investera stora belopp dels i reservvattentäkter, dels för att säkra försörjning i händelse av kris. Dessa investeringar behöver dessutom ske parallellt med ordinarie investeringar.