Avloppsreningsverken stod för en knapp tredjedel av Sveriges biogasproduktion 2022 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsreningsverken stod för en knapp tredjedel av Sveriges biogasproduktion 2022

Under fjolåret steg den svenska biogasproduktionen marginellt (+0,6 procent). Avloppsreningsverken svarar för 31% av den totala produktionen i Sverige. Det framgår av Energigas Sveriges rapport Produktion av biogas och rötrester och dess användning år 2022. Svenskt Vatten har, tillsammans med Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund, medverkat i rapporten. Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm understryker vikten av fortsatt stöd till produktionen av den klimat- och miljönyttiga biogasen.

– Med investeringar skulle produktionen av uppgraderad biogas kunna öka i våra avloppsreningsverk och facklingen fortsätta minska. Det är också viktigt för den lokala biogasutvecklingen att politiken i Sverige står stadigt och fortsatt värnar lokal efterfrågan i biogasbussar och biogasbilar, menar han.

Årligen sammanställer Energigas Sverige tillsammans med Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund produktion och användning av biogas i Sverige. Under 2022 uppgick den totala svenska produktionen till 2,3 TWh, en marginell ökning från 2021. Samtidigt uppskattas den totala biogasanvändningen i Sverige till 4,4 TWh. Sedan 2015 har användningen ökat med totalt 129 procent, men utvecklingen av produktionen sker inte i samma takt – sedan 2015 uppgår den till en ökning på 18 procent.

Läs mer och ta del av rapporten hos Energigas Sverige.