Är du intresserad av att tjänstgöra som särskild ledamot i mark- och miljödomstol? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Är du intresserad av att tjänstgöra som särskild ledamot i mark- och miljödomstol?

Domarnämnden söker personer som kan tjänstgöra som särskilda ledamöter till mark- och miljödomstolarna, med placering i Vänersborg, i mål som rör tillämpning av lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Uppdraget innebär att då och då tjänstgöra som särskild ledamot tillsammans med domare i mål som till exempel rör utformning av verksamhetsområden för allmänna VA-anläggningar.

Ersättning betalas för tjänstgöringen i form av dagersättning.

Lämplig bakgrund kan vara tjänstgöring i kommunal VA-organisation i arbete med planering, utveckling, handläggning av beslut om anslutning till verksamhetsområde och annat som rör tillämpningen av LAV. Även personer som gått i pension kan komma ifråga för tjänstgöring.

Om du har frågor rörande förordnandeprocessen går det bra att kontakta Ebba Sigfrid, föredragande, Domarnämnden. Hon nås på ebba.sigfrid@dom.se eller tfn 08-56166958.