”AI är en förlängning av vår kapacitet” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”AI är en förlängning av vår kapacitet”

Behövs VA-kommunikatören om tio år? Många är bekymrade inför framtiden, enligt Petronella Barvaeus, digital strateg på Maniola och en av talarna på kommunikationskonferensen i januari. Även om generativ AI kan ersätta många av människans kognitiva förmågor, gör tekniken sig bäst som en förlängning av människans kapacitet. Och kommunikatörerna ligger bra till.

Kanske har du redan bekantat dig med ChatGPT, Midjourney, Bing Chat eller något av de otaliga andra verktygen för generativ AI? Ge dig då en klapp på axeln, för det är just precis genom att prova sig fram på ett lekfullt sätt som AI kan bli en klok hjälpreda. AI är varken vän eller fiende, utan blir det du gör det till, säger Petronella Barvaeus som håller utbildningar om AI för kommunikatörer tillsammans med Sveriges Kommunikatörer.

Goda förutsättningar inom kommunikation

Samtidigt menar Petronella att vi står inför en jätteförändring när det gäller hur vårt arbete kommer att utföras, att likna vid när internet kom. Glädjande nog anser hon att kommunikatörerna redan ligger bra till när det gäller att anamma de nya verktygen.

– Vi som jobbar med kommunikation har goda förutsättningar att använda generativ AI på ett bra sätt. Vi är vana vid research, att granska källor, ställa frågor och ge en brief, eller promta som man säger inom AI. Allt det här är färdigheter som också är nyckeln till att nyttja AI rätt.

Vilka är fallgroparna då? Generativ AI är inte helt pålitligt ännu och det finns frågetecken kring informationssäkerhet och upphovsrätt, där lagen släpar efter teknikutvecklingen. Patent- och registreringsverket har exempelvis bedömt att det inte går att ha upphovsrätt på AI-genererade bilder, men mycket blir en tolkningsfråga. Även källhänvisningar behöver beaktas.

– Det är lite som att prata med en människa; svaret du får när du ställer en fråga till ett AI-verktyg är ett sammelsurium av ”allt” där det är svårt att peka ut enskilda källor. Kvalitetssäkring och faktagranskning är därför viktigt innan du kan använda en text.

Ny roll för kommunikatören

Om vi tidigare har automatiserat muskelkraft, så sker nu alltså en automatisering av det intellektuella arbetet. Många organisationer är på gång och försöker få in verktyg för generativ AI i sin struktur. Fast människor behövs fortfarande i loopen. Du gör därmed klokt i att anamma den nya tekniken, säger Petronella, eftersom verktygen kan ta över rutinmässiga uppgifter och effektivisera arbetet genom att exempelvis snabbt få fram ett underlag som du kan vidareutveckla.

– Kommunikatörens nya roll handlar sannolikt om att producera mindre, men jobba mer kreativt och strategiskt. De interpersonella delarna kommer också att bli ännu viktigare; vi kommer alltid vara bättre på att förstå andra människor.