VA-branschens framtid i fokus för ny omvärldsrapport - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-branschens framtid i fokus för ny omvärldsrapport

Nu kan du som medlem ta del av en uppdaterad Omvärldsutblick mot 2035. Rapporten som tagits fram under våren 2024 beskriver åtta långsiktiga trender som på olika sätt påverkar VA-branschen de kommande åren. Dessutom ackompanjeras rapporten av en verktygslåda för dig att arbeta med i din organisation.

– Vi tog fram rapporten för att utgöra startpunkt för Svenskt Vattens kommande strategiarbete. Men varför stanna där, vi tror att fler kan ha nytta av den, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Världen är i ständig rörelse. Som en liten beståndsdel i den ständiga rörelsen är det viktigt att vi blickar mot samtid och framtid för att förstå hur VA-branschen påverkas av sin omvärld. Tillsammans med Kairos Future, och med inspel från flera av våra medlemmar, tog vi under våren 2024 fram en Omvärldsutblick mot 2035. I rapporten har vi identifierat och beskrivit trender som påverkar och kommer att påverka hur VA-arbetet i Sverige bedrivs. Bland trenderna som beskrivs hittar man bland annat klimatförändringarna, digitaliseringen och ett alltmer komplext beslutsfattande.

Hur trenderna påverkar organisationer beror på utgångsläge, lokala variationer och de förutsättningar som utgör vår startpunkt. Därför beslutade vi att komplettera rapporten med en verktygslåda. Syftet med verktygslådan, som innehåller en rad mallar eller trendkort, är att utgöra ett konkret verktyg för varje VA-organisation att använda som utgångspunkt för sin omvärldsspaning. 

– Givetvis är vi intresserade av återkoppling på hur mallarna funkar. Vi är även väldigt intresserade av att ta del av resultatet från de omvärldsspaningar som görs i landet. Genom att samla in dessa hoppas vi kunna göra en samlad analys av hur VA-Sverige bedömer läge och riktning, berättar Pär.  

Mer information och material hittar du här.