Fortsatt finansiering för Mistra InfraMaint - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt finansiering för Mistra InfraMaint

Mistra InfraMaint får fortsatt finansiering för fas två av forskningsprogrammet med inriktning på smart underhåll av infrastruktur där VA identifierats som ett huvudområde. Över den kommande femårsperioden tilldelas programmet 54 miljoner kronor, meddelar Mistra. En av framgångsfaktorerna har varit kombinationen av samhällsnytta och tillämpade vetenskapliga resultat.

– Det har varit viktigt att den forskning vi gör baseras på de frågor som kommunerna själva identifierar som viktiga. Vi gör flera projekt tillsammans med kommunerna, så att de hela tiden kan vara med och styra och vara delaktiga i den forskning som bedrivs, säger programchef Lars Marklund.

Andra fasen av forskningsprogrammet Mistra InfraMaint tilldelas medel för den kommande femårsperioden. Inom programmet arbetar forskare och kommuner tillsammans för att bygga och förmedla kunskap om ett mer hållbart och effektivt underhåll av infrastruktur. Särskilt fokus har hittills legat på att identifiera behov hos kommunerna och vad forskningen kan bidra med, utöver att fortsätta detta arbete i fas två kommer man även utveckla programmet för att bättre tackla identifierade samhällsutmaningar. I arbetet ingår även framtida utmaningar som klimatförändringar.

– Fler yttre faktorer, som exempelvis naturkatastrofer, har gjort att man insett vikten av att ha en fungerande infrastruktur och ökat riskmedvetenheten i samhället, förklarar Lars Marklund.

Ett av huvudområdena för forskningsprogrammet är VA och under 2022 startades även ett sex månader långt samverkansprojekt med inriktning på förbättrat underhåll inom VA-sektorn.