EU:s sanktioner mot Ryssland - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EU:s sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har EU infört en rad sanktioner mot Ryssland och även Belarus. Sanktionerna innebär bland annat import- och exportrestriktioner mot varor och tjänster inom ett antal sektorer, sanktioner riktade mot enskilda personer och företag samt förbud kring offentlig upphandling.

EU:s sanktioner innebär bland annat att det är förbjudet att tilldela eller fullgöra kontrakt inom offentlig upphandling, till ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller ägs av en rysk entitet eller person. Förbudet att tilldela ryska företag kontrakt gäller sedan den 9 april 2022 och sedan den 11 oktober 2022 är det inte heller tillåtet att fullgöra kontrakt med sådana företag. Förbuden gäller alla upphandlingar över de tröskelvärden som anges i EU:s olika upphandlingsdirektiv, inklusive upphandling av en rad tjänster som annars är undantagna reglerna. Importförbudet innebär bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra vissa varor som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland. För individuella sanktioner mot personer eller företag handlar det om bl.a. frysning av tillgångar vilket innebär ett förbud mot att ställa pengar eller varor, direkt eller indirekt, till förfogande för dem som omfattas av frysningen. Det är inte heller tillåtet att ta emot något från personer eller företag som har fått sina tillgångar frysta. En frysning omfattar inte bara den listade personen eller det listade företaget utan även närstående personer. Företag och organisationer som ägs eller kontrolleras av den listade eller den närstående omfattas också av frysningen, det gäller även företag och organisationer inom EU. Det finns vissa möjligheter att beviljas undantag från sanktionerna.

EU:s regelverk kring sanktioner är komplext och uppdateras ständigt. Hittills har tio sanktionspaket beslutats. Som va-huvudman är det viktigt att vara medveten om att EU:s sanktioner kan påverka möjligheterna att fullgöra befintliga avtal och att ingå nya. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring sanktionerna och vilka konsekvenser detta kan få för verksamhet i frågor om exempelvis offentlig upphandling. Vid frågor om sanktioner rekommenderar Svenskt Vatten att vända sig till ansvariga myndigheter som kan ge stöd och råd. Kommerskollegium kan besvara generella frågor om sanktionerna och ansvarar också för beslut om undantag. Mer information finns på myndighetens hemsida: Sanktioner mot Ryssland | Kommerskollegium

För frågor om hur sanktionerna påverkar offentlig upphandling finns mer information på Upphandlingsmyndighetens som också har en frågeservice dit man kan vända sig: Sanktionerna mot Ryssland och offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten.