Hoppa till huvudinnehåll

Avloppskommittén

Avloppskommittén (VAK) initierar, driver och bevakar miljö- och avloppsfrågor. Den deltar aktivt i miljö- och avloppsfrågor för att kunna fånga upp synpunkter och önskemål från medlemmar.

Liselotte Stålhandske

Hässleholm Vatten AB

Ordförande

Frågor om biogas och energi, små och stora avloppsreningsverk,  tillståndsprövning och digitalisering. 

E-post:
Telefon:
0451-26 83 16

Peter Sörngård

Svenskt Vatten AB

Sekreterare

E-post:
Mobiltelefon:
072-530 74 01

Anders Finnson

Svenskt Vatten AB

E-post:
Mobiltelefon:
070-862 46 97

Marcus Frenzel

Käppalaförbundet

Frågor om uppströmsarbete, kemikalier och industrianläggningar samt mikroplaster.

E-post:
Telefon:
08-766 67 21

Pär Gustafsson

NSVA AB

Frågor om kretslopp och uppströmsarbete, reningsteknik, bräddningar vid reningsverk, små och stora reningsverk samt om recipienter. 

E-post:
Telefon:
010-490 97 87

Ulrika Lindberg

Vakin AB

Frågor om kemiska ämnen i slam, recipienter, kretslopp samt läkemedelsrening, projektledning. 

E-post:
Mobiltelefon:
070-221 22 12

Ulf Nyberg

VA-syd

Frågor om reningsteknik, bräddningar vid reningsverk samt om mikroplaster. 

E-post:
Telefon:
040-635 03 59

Malin Tuvesson

MittSverige Vatten och Avfall AB

Frågor om biogas, VA-planering, reningsteknik, kommunala mindre avloppsreningsanläggningar, läkemedelsrening samt om slam. 

E-post:
Mobiltelefon:
073-275 25 66