Hoppa till huvudinnehåll

Avloppskommittén

Avloppskommittén (VAK) initierar, driver och bevakar miljö- och avloppsfrågor. De deltar aktivt i miljö- och avloppsfrågor för att kunna fånga upp synpunkter och önskemål från medlemmar.

Liselotte Stålhandske

Hässleholm Vatten

Ordförande

Frågor om biogas och energi, avloppsreningsverk och tillståndsprövning

E-post:
Telefon:
0451-26 83 16

Peter Sörngård

Svenskt Vatten AB

Sekreterare

E-post:
Mobiltelefon:
072-530 74 01

Anders Finnson

Svenskt Vatten AB

E-post:
Mobiltelefon:
070-862 46 97

Malin Engström

Växjö kommun

Frågor om omvandlingsområden för avlopp, om dagvatten och om VA-planering

E-post:
Mobiltelefon:
070-983 41 70

Pär Gustafsson

NSVA AB

Frågor om kretslopp och uppströmsarbete, reningsteknik i reningsverk och för bräddvatten och dagvatten samt om recipienter

E-post:
Telefon:
010-490 97 87

Ulrika Lindberg

Vakin

Frågor om kemiska ämnen i slam, kretslopp och i uppströmsarbete samt i recipienter

E-post:
Mobiltelefon:
070-221 22 12

Bertil Lustig

Uppsala Vatten

E-post:
Telefon:
018-7279311

Susanne Tumlin

Gryaab AB

Frågor om biogas och energi, slam och avloppsreningsverk

E-post:
Mobiltelefon:
076-765 53 56

Malin Tuvesson

MittSverige Vatten AB

Frågor om biogas, omvandlingsområden för avlopp, VA-planering, avloppsreningsverk och slam

E-post:
Mobiltelefon:
073-275 25 66