Avloppskommittén - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avloppskommittén

Avloppskommittén (VAK) initierar, driver och bevakar arbetsfältet miljö och avlopp. Den informerar och fångar upp synpunkter och önskemål från medlemmar om dessa frågor.

Klara Westling

Svenskt Vatten

Sekreterare

E-post:
klara.westling@svensktvatten.se
Telefon:
08-506 002 15

Anders Finnson

Svenskt Vatten

E-post:
anders.finnson@svensktvatten.se
Telefon:
08-506 002 02

David Malm

Karlskrona kommun

Bevakningsområden: biogas/energi/klimatpåverkan, bräddningar reningsverk

E-post:
david.malm@karlskrona.se
Telefon:
0455-30 33 20

Maria Mases

VA SYD

Bevakningsområden: reningsteknik, strategisk planering

E-post:
maria.mases@vasyd.se
Telefon:
040-635 04 56

Katja Närhi

Stockholm Vatten och Avfall

Bevakningsområden: uppströmsarbete och kemikalier.

E-post:
Katja.narhi@svoa.se
Telefon:
08-522 122 54

Anna Maria Sundin

Uppsala Vatten

Bevakningsområden: reningsteknik, avancerad rening, smittorisker, slam, näringsämnen, organiskt material.

E-post:
annamaria.sundin@uppsalavatten.se
Telefon:
018-727 94 49

Peter Sörngård

Svenskt Vatten

E-post:
peter.sorngard@svensktvatten.se
Mobiltelefon:
072-530 74 01

Malin Tuvesson

MittSverigeVatten MSVA

Bevakningsområden: reningsteknik, resurshushållning (slam, näringsämnen, organiskt material), reningsverk <2 000 pe

E-post:
malin.tuvesson@msva.se
Telefon:
073-275 25 66

Qing Zhao

Kalmar Vatten

Bevakningsområden: reningsteknik, avancerad rening, smittorisker, resurshushållning (avloppsvatten)

E-post:
qing.zhao@kvab.kalmar.se
Telefon:
0480-45 12 10