Hoppa till huvudinnehåll

Avloppskommittén

Avloppskommittén (VAK) initierar, driver och bevakar arbetsfältet miljö och avlopp. Den informerar och fångar upp synpunkter och önskemål från medlemmar om dessa frågor.

Peter Sörngård

Svenskt Vatten

Sekreterare

E-post:
Mobiltelefon:
072-530 74 01

Marcus Frenzel

Käppalaförbundet

Bevakningsområden: uppströmsarbete och kemikalier

E-post:
Telefon:
08-766 67 21

Christopher Gruvberger

VA SYD

Bevakningsområden: biogas/energi/klimatpåverkan, resurshushållning (slam, näringsämnen, organiskt material, avloppsvatten), tillskottsvatten reningsverk <2 000 pe

E-post:
Telefon:
040-635 10 00

David Malm

Borås Energi & Miljö

Bevakningsområden: biogas/energi/klimatpåverkan, bräddningar reningsverk

E-post:
Mobiltelefon:
0768-88 74 41

Anna Maria Sundin

Uppsala Vatten

Bevakningsområden: reningsteknik, avancerad rening, smittorisker, slam, näringsämnen, organiskt material.

E-post:
Telefon:
018-727 94 49

Malin Tuvesson

MittSverigeVatten MSVA

Bevakningsområden: reningsteknik, resurshushållning (slam, näringsämnen, organiskt material), reningsverk <2 000 pe

E-post:
Telefon:
073-275 25 66

Qing Zhao

Kalmar Vatten

Bevakningsområden: reningsteknik, avancerad rening, smittorisker, resurshushållning (avloppsvatten)

E-post:
Telefon:
0480-45 12 10