IWA Sveriges ledningsgrupp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

IWA Sveriges ledningsgrupp

IWA Sveriges ledningsgrupp består av högst tio ledamöter, varav fyra ledamöter utses av de svenska medlemmarna i IWA vid ett årsmöte. Ledamöterna väljs för högst tre år.

Ledningsgruppens sammansättning syftar till att brett representera Vattensverige och därigenom kraftsamla för ökat kunskapsutbyte och fler aktiviteter som kan vara till nytta för många.

Svenskt Vatten är huvudman för IWA Sverige.

Ordförande:

  • Anna Norström, RISE

Ledamöter: 

  • Henrik Aspegren, Sweden Water Research
  • Karina Barquet, SEI
  • Elisabeth Kvarnström, Luleå tekniska universitet
  • Erik U. Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Thomas Rebermark, Swedish Water House, SIWI
  • Thor Wahlberg, Sweco, Föreningen Vattens representant
  • Christoffer Wärff, RISE, IWA Young Water Professionals
  • Jenny Åström, Sydvatten

*Kontakt:
E-post: iwasverige(a)svensktvatten.se