Hoppa till huvudinnehåll

IWA Sveriges ledningsgrupp

IWA Sveriges ledningsgrupp består av högst nio ledamöter, varav fyra ledamöter utses av de svenska medlemmarna i IWA vid ett årsmöte. Ledamöterna väljs för högst tre år.

Ledningsgruppens sammansättning syftar till att brett representera vattensverige och därigenom kraftsamla för ökat kunskapsutbyte och fler aktiviteter som kan vara till nytta för många.

Svenskt Vatten är huvudman för IWA Sverige.

Ledamöter är:

Anna Norström, ordförande Svenskt Vatten
Kim Andersson SEI
Bodil Aronsson Forsberg Havs- och vattenmyndigheten
Henrik Aspegren Swedish Water Research
Jakob Fries Sweco Environment
Elisabeth Kvarnström Luleå tekniska universitet
Nicolai Schaaf Swedish Water House, SIWI
Anna Thomasson Lunds universitet
Thor Wahlberg Sweco, Föreningen Vattens representant
Viktor Sundman, sekreterare Swedish Water House, SIWI

Kontakt:
E-post: iwasverige(a)svensktvatten.se