Hoppa till huvudinnehåll

IWA Sveriges ledningsgrupp

IWA Sveriges ledningsgrupp består av högst tio ledamöter, varav fyra ledamöter utses av de svenska medlemmarna i IWA vid ett årsmöte. Ledamöterna väljs för högst tre år.

Ledningsgruppens sammansättning syftar till att brett representera vattensverige och därigenom kraftsamla för ökat kunskapsutbyte och fler aktiviteter som kan vara till nytta för många.

Svenskt Vatten är huvudman för IWA Sverige.

Ledamöter är:

Anna Norström, ordförande Svenskt Vatten
Henrik Aspegren Swedish Water Research
Karina Barquet SEI
Elisabeth Kvarnström Luleå tekniska universitet
Erik U. Lindblom IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Thomasson Lunds universitet
Thor Wahlberg Sweco, Föreningen Vattens representant
Elin Weyler Swedish Water House, SIWI
Christoffer Wärff, sekreterare RISE, IWA Young Water Professionals

Kontakt:
E-post: iwasverige(a)svensktvatten.se