Hoppa till huvudinnehåll

Problem med fjädermyggor

Har du besvär av fjädermygg vid dina avloppsreningsverk och vill delta i ett projekt för att minska dessa problem. Nu har du möjlighet att delta i ett projekt för att förbereda tillståndsansökan av ett biologiskt bekämpningsmedel Vectobac 12 AS som har nått goda resultat ibland annat Örebro. Anmälan till projektet enligt nedan senast den 20 januari 2018.

Fjädermyggor är ett arbetsmiljöproblem, personal i reningsverk kan utveckla allergi på hud och har risk att få inandningsbesvär. Besväret med fjädermyggen har varit aktuellt under de senaste 10-15 åren. Det har testats olika bekämpningsmetoder utan tillfredställande lösning.

Läs mer här om att delta i ett projekt för att förbereda tillståndsansökan av ett biologiskt bekämpningsmedel Vectobac 12 AS.

Underlagsapporten om fjädermygg hittar du här.

Läs mer här om fjädermygg i Svenskt Vattens tidning nr6. 2017