Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Ingen lägre avgift vid bevattningsförbud

  I samband med bevattningsförbud framförs ibland önskemål från fastighetsägare om reducerad brukningsavgift med hänvisning till den begränsade förmågan att nyttja vattentjänsten.

 • Anna Norström ny utvecklingsledare

  Den 1 november börjar Anna Norström som utvecklingsledare på Svenskt Vatten.

 • Gästkrönika: Aldrig har våra frågor varit i fokus så som nu

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018. Under lång tid har en fungerande VA-infrastruktur kunnat tas för given som följd av tidigare framsynta investeringar. Nu däremot står vi inför stora behov av både betydande underhållsinsatser och kapacitetsökningar.

 • Diplomkurser öppnar nya dörrar

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Linda Wendt, drifttekniker i Skövde kommun, arbetar sedan ett antal år tillbaka med driften av dricksvatten till de cirka 45 000 abonnenterna i Skövde tätort och kringliggande orter. Det innebär bland annat att se till att pumpstationer, reservoarer och ledningsnät är i gott skick och rengörs ordentligt.

 • Ny VD för Svenskt Vatten

  Pär Dalhielm, idag direktör för förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad i Västerås stad, blir från 1 november ny vd på Svenskt Vatten. Han har en bred erfarenhet från politiskt styrda organisationer så väl på kommunal, regional som nationell nivå.

Fler nyheter