Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Nu är taxestatistiken för 2016 presenterad

  Dagens va-abonnenter betalar ofta en avgift som inte motsvarar den verkliga kostnaden för den nödvändiga infrastrukturen för vatten och avlopp. Detta eftersom en del av investeringarna betalats av statsbidrag eller tidigare generationer. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts behöver dessa finansieras med nya investeringar.

 • Strategi för material i kontakt med dricksvatten

  Boverket har utarbetat en strategi för arbetet med samordning, förbättring och utveckling av frågor om material i kontakt med dricksvatten.

 • Ändrade regler för energi- och koldioxidskatt på bränsle

  Den 25 maj biföll riksdagen proposition 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet. Det innebär att från och med 1 juli 2016 gäller nya villkor för skattebefrielse på exempelvis biogas.

 • Miljöexpertens tips för att spara vatten

  Det råder vattenbrist på många håll i Sverige men det finns bättre sätt än att kissa i duschen för att göra en miljöinsats. Svenskt Vatten medverkade idag i Nordegren & Epstein i P1 för att reda ut miljövinsterna.

 • Samarbete för vattenförsörjningen i Sydöstra Sverige

  Vattenbristen i Sydöstra Sverige, framförallt på Öland, blir mer och mer akut. Idag besökte därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Öland för att få information om läget. På mötet deltog även Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

Fler nyheter