Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Bättre stöd till svensk biogas

  För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år.

 • Metanemissioner - nu anpassas arbetet så att det bättre passar reningsverken

  Under drygt tio år har anläggningar som rötat avfall kunnat ansluta sig till ett frivilligt åtagande för att mäta och minimera utsläpp av metan. Nu anpassas systemet för att bättre passa även de som rötar reningsverksslam.

 • Reningsverken skyddar miljön allt bättre

  Statistiska Centralbyrån nya statistik visar att reningsverken är väldigt effektiva på att skydda miljön från tätorternas och befolkningens utsläpp av syreförbrukande ämnen och övergödande närsalter.

 • Kommentar till miljöministerns replik på DN-debatt den 4 april 2018

  Regeringens klimatanpassningsstrategi är otillräcklig. Det som görs är bra men för lite och för osammanhängande. Initiativ bör ingå i en helhet. Låt en ny utredning knyta samman alla trådar som hänger löst.

 • Världens första kranmärkta digitala kommunikationsbyrå och produktionsbolag

  I dag på Världsvattendagen, den 22 mars, fortsätter branschorganisationen Svenskt Vatten att kranmärka organisationer. Ambitionen är att ställa hållbarhetskrav på alla samarbetspartners. Idag har Svenskt Vatten därför kranmärkt TTV Media, som världens första kranmärkta digitala kommunikationsbyrå och produktionsbolag.

Fler nyheter