Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Återvunnen fosfor – en resurs vi måste ta tillvara

  Debatt: Sverige är i dag världsledande på effektiv fosforrening, vilket innebär att upp till 98 procent av fosforn skiljs av i reningsverken och hamnar i avloppsslammet, skriver Pär Larshans från miljöföretaget Ragn-Sells och Anders Finnson från Svenskt Vatten.

 • "Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

  Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten.

 • Alexander Keucken - ny ordförande för vatteninnovationer

  Den europeiska samarbetsorganisationen EurEau har utsett Alexander Keucken till ny ordförande för arbetsgruppen som fokuserar på innovationer inom vattensektorn. Arbetsgruppen består av tio personer från andra länder, som också är medlemmar i EurEau.

 • Debatt: Staten måste ta ansvar för gifter i dricksvattnet

  Förorenaren måste betala. Ansvaret för förekomsten av PFAS i dricksvattnet måste läggas där det hör hemma - på staten som genom Försvarsmaktens verksamhet förorenat vattnet, skriver Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm i Dagens Samhälle.

 • Säkert dricksvatten i fokus

  21-22 mars i Umeå anordnar bland andra Svenskt Vatten och Vakin en konferens med fokus på säkerhetsfrågor inom VA. Under Vattenstämman i Örebro 14-15 maj kommer digitalisering och säkerhet att vara ett av huvudspåren. Senare under 2019 kommer Svenskt Vatten även att starta en grundutbildning inom VA-relaterat säkerhetsarbete.

Fler nyheter