Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Säkerhetsnätverk inom VA bildat

  För en tid sedan gick Svenskt Vatten ut med en efterlysning av personer som skulle vilja medverka i ett nätverk för säkerhetsansvariga. Intresset var stort från såväl små som stora medlemsorganisationer och den 4 december 2018 genomfördes nätverkets första träff på Svenskt Vattens kontor i Alvik i Stockholm.

 • Nytt vattenverk tryggar vattenförsörjningen i Örnsköldsvik

  Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. I slutet av 2018 startar bygget av Örnsköldsviks största och modernaste vattenverk. Bakgrunden är att vattenförsörjningen behöver säkras inför framtiden. Det nya vattenverket GerBy beräknas stå klart år 2020 och ska se till att rent vatten fortsätter att nå kunderna lång tid framöver.

 • Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

  En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.

 • Dom väcker frågor om förorenarens betalningsansvar

  Svenskt Vattens miljöjurist Clara Lidberg har skrivit en expertkommentar angående den sk. "potatisdomen" i Eskilstuna.

 • Sverige närmar sig åtal i EU-domstolen

  EU-kommissionen lämnade i förra veckan ett s.k. motiverat yttrande om överträdelser av EU:s avloppsdirektiv. Det ska Sverige besvara inom två månader. Ett sådant utgör kommissionens sista steg innan åtal i EU-domstolen. Skulle Sverige fällas kan det blir höga böter för staten att betala till EU.

Fler nyheter