Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Svenskt Vatten vill bevara Nationell vattenkatastrofgrupp, VAKA

  Sedan årsskiftet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upphört att år-från-år-finansiera Nationell vattenkatastrofgrupp (VAKA), som finns hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har nu kommunicerat att de kan behöva avveckla VAKA inom kort. Det råder därför stor osäkerhet kring hur verksamheten ska kunna fortsätta och finansieras långsiktigt.

 • Program klart för konferens om Hållbar dagvattenhantering!

  Läs programmet och anmäl dig till Forskning- och innovationskonferens för Hållbar dagvattenhantering, 30 nov-1 dec, Scandic Hasselbacken, Stockholm.

 • Kurs om förnyelseplanering

  Svenskt Vatten har tagit fram en kurs om förnyelseplanering av ledningsnät, första kurstillfällena är i november.

 • Remissvar om föreskrifter om miljörapport

  Svenskt Vattens svar på remissen om nya föreskrifter om miljörapportering

 • Höjda VA-taxor i framtiden

  Svenskt Vattens vd Anna Linusson har intervjuats i Ekots morgonnyheter om att kommunerna behöver göra mer investeringar de närmaste tio åren än vad det finns planer för.

Fler nyheter