Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Vattenstämman 2020 i Kalmar

  Svenskt Vattens styrelse har beslutat att Kalmar blir värdkommun för Vattenstämman 2020. Stort grattis till Kalmar!

 • Regeringens satsning mot torka välkommen - men otillräcklig

  Svenskt Vatten anser det viktigt och bra att regeringen uppmärksammar problemet med vattenbrist, även om denna satsning saknar tillräckligt helhetsperspektiv. Behoven av till exempel vattenskyddsområden uppmärksammas inte alls. Många vattentäkter saknar idag tillräckligt skydd och en majoritet av kommunerna har inga reservalternativ att ta till vid kris.

 • Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället – hållbar dagvattenhantering i praktiken

  Save the date: 5/10 kl 9:30–16, Sheraton, Stockholm. Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Svenskt Vatten har därför tillsammans med Sveriges Stadsbyggare och Svensk Försäkring dels arbetat fram en broschyr på temat samt anordnar gemensamt ett seminarium om hur vi tillsammans ska anta den utmaning som skyfall innebär.

 • Vattenstämman 2017 – här hittar du all dokumentation

  Cirka 630 engagerade personer besökte årets Vattenstämma i Karlstad. Nu finns presentationerna från våra talare att ladda ner här på webben.

 • LRF vill utreda sin medverkan i Revaq

  Certifieringssystemet för avloppsslam, Revaq, är föremål för diskussion inom Lantbrukarnas Riksförbund. Under deras stämma, som pågår 30 - 31 maj, togs beslut om att utreda LRF:s medverkan i Revaq. Beslutet föranleddes av en motion till stämman.

Fler nyheter