Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Nationella konferensen Avlopp&Miljö - #NAM17

  Anmäl dig till vår stora konferens om avlopp och miljöfrågor i Växjö 24-25 januari 2017. Den är till för alla som arbetar med avloppsfrågor på VA-organisationer, myndigheter, konsulter eller inom forskning.

 • Biogasproduktionen ökade 9% 2015

  Energimyndighetens biogasrapport har nu publicerats. Svenskt Vatten har tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och LRF lämnat underlag till biogasstatistiken. Över 50 % av reaktorvolymen för svensk biogas-produktion finns på reningsverken, men allt största delen biogasproduktion sker numera i samrötningsanläggningar (matavfall + gödsel).

 • Färre farliga ämnen i miljön efter hundratals miljöinsatser av reningsverk

  Hälften av landets avloppsvatten renas nu i reningsverk som är certifierade av Revaq. Dessa har världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen och ger därmed nya möjligheter för kretslopp mellan stad och land och den cirkulära ekonomin. Under 2015 återfördes cirka 1 300 ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar mer än en tiondel av Sveriges mineralgödselimport. Det återfördes även stora mängder andra näringsämnen samt 195 000 ton mullbildande material till åkermarken.

 • Seminarier om dagvattenjuridik

  Svenskt Vatten anordnar i november tre seminarier om olika aspekter på dagvattenjuridik; markavvattning, dagvattenjuridik samt skadestånd i VA-förhållandet.

 • Svenskt Vatten tillstyrker förlängt undantag för COD-analysen

  COD-analysen blir kvar ännu ett år.

Fler nyheter