Hoppa till huvudinnehåll

Regler och mallar

Här kan du ladda ner mallar och regler för certifieringssystemet Revaq.

Revaq ställer krav på ett strukturerat och aktivt uppströmsarbete, systematiskt arbetssätt, ständiga förbättringar och spårbarhet av varje enskilt slamparti. 

Arbetet styrs av Regler för certifieringssystemet Revaq.

Revaq-reglerna 2018 utgåva 4.1, gällande från 2018-01-01, har tagits fram genom beredning av Revaqs regelkommitté och styrgrupp.