Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Senaste rapporterna

  • 2017-16, Omfattning av bräddning i svenska kommuner, Cecilia Wennberg, Hanna Nordlander, Claes Hernebring (20170706)
  • 2017-15, Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet – En studie av förmågor, brister och förbättringspotential, Robert Jonsson (20170705)
  • C_DagoNatLTU2016VB, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2016, Maria Viklander (20170704)
  • 2017-14, Verktyg för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner med hållbarhetsindex som utgångspunkt, Per Sander, Lena Blom, Joanna Friberg och Lars Heineson, Erik Kärrman, Annika Malm (20170704)
  • 2017-13, Privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten – så långa är de, Emma Lundin, Annika Malm, Gilbert Svensson (20170703)

 

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.