Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Senaste rapporterna

  • 2017-03, Beredskapsplanering för skyfall, Mattias Salomonsson, Marie Larsson, Sara Karlsson, Håkan Alexandersson, Mats Andreasson (20170217)
  • 2017-02, Bakteriella samhällen i dricksvattnets biofilmer, Katharina Lührig (20170210)
  • C_SLU2016-032, Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin, Amanda Eskebaek (20170209)
  • 2017-01, Analys av anläggningsavgifter och särtaxa, Anna Dahlman Petri, Joel Bladh, Fredrik Eklund, Jenny Nyblom, Robin Svensén, Krister Törneke (20170127)
  • 2016-20, Utveckling av provningsmetod för elektromuffsvets, Rikard Kärrbrant, Marie Allvar, Daniel Ejdeholm (20161222)

 

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.