Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Snart bara digitala SVU-rapporter – passa på att fynda tryckt version

Svenskt Vatten kommer i framtiden inte att tillhandahålla tryckta SVU-rapporter, men det finns fortfarande äldre SVU-rapporter i lager som nu går att beställa utan kostnad.
Tryckta SVU-rapporter beställs via Vattenbokhandeln

Senaste rapporterna

  • C_DRICKS_slutrapport2015-2017Slutrapport DRICKS-programmet 2015-2017, Thomas Pettersson, Andreas Lindhe, Maria Svane (20180920)
  • 2018-11, Infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning - Underlag för en drifthandbok, Kristofer Hägg, Kenneth M. Persson, Tobias Persson, Qing Zhao (20180919)
  • 2018-10, Framtidens hållbara va-ledningssystemHelena Mårtensson, RISE Urban Water Management, Annika Malm, RISE Urban Water Management, Bror Sederholm, Swerea Kimab, Jan Henrik Sällström, RISE Rörcentrum, Jan Trägårdh, RISE CBI (20180817)
  • C_reningsverk-termisk-slamforgasningReseberättelse från studieresa i Tyskland till reningsverk med termisk slamförgasning, Tobias Hey (VA SYD), Thomas Koch (TK Energy ApS), Jes la Cour Jansen (LTH) (20160629)
  • C_SVOA_180312, Hydrologisk dimensionering av buffertmagasin för dagvatten, Joakim Pramsten, Stockholm Vatten och Avfall (20180628). Se även Excel-filen som medföljer som bilaga till rapporten.  
  • C_Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik, Jes la Cour Jansen (LTH), Anders Arkell (LTH), Thomas Koch (TK Energy ApS), Karin Jönsson (LTH) (20180626)
  • 2018-09, Kommunperspektiv på uppströmsarbete i Sverige i dag och i framtiden, Emma Fältström, Sweden Water Research, Sara Gustafsson, Linköpings universitet, Marinette Hagman, Sweden Water Research, Hans Bertil Wittgren, Sweden Water Research, och Stefan Anderberg, Linköpings universitet (20180626)
  • 2018-08Sektoröverskridande samarbete i VA-branschen, EmmaLisa Nantin, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet (20180615)
  • 2018-07Dricksvattenberedning med nya reningstekniker – en pilotstudie, Elin Lavonen och Kristina Dahlberg (kommunalförbundet Norrvatten), Ida Bodlund och Ulf Eriksson (Stockholm Vatten och Avfall), Anna Andersson (Linköpings Universitet), Stefan Bertilsson och Camilla Frösegård (Uppsala Universitet), samt Vera Franke Oksana Golovko och Lutz Ahrens (Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö) (20180614)

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.