Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Snart bara digitala SVU-rapporter – passa på att fynda tryckt version

Svenskt Vatten kommer i framtiden inte att tillhandahålla tryckta SVU-rapporter, men det finns fortfarande äldre SVU-rapporter i lager som nu går att beställa utan kostnad.
Tryckta SVU-rapporter beställs via Vattenbokhandeln

Senaste rapporterna

  • 2018-15, Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärderingPer Jonsson, David Lindgren, FOI–Totalförsvarets forskningsinstitut, Malin Asplund, Helena Stavklint, Malin Magounakis, Tekniska verken i Linköping AB, Saeed Mokhlesi, Thomas Pettersson, DRICKS/Chalmers, Mats Eriksson, Fredrik Winquist, Linköpings Universitet, Christian Jonasson, Dag Ilver, Acreo Swedish ICT, Niklas Strömbeck, Luode Consulting Oy Sweden (20181219) 
  • 2018-14, Fosforåtervinning från avloppsvatten - Rapport från ett IWA Sverige-seminarium 2018, Bo von Bahr, Tobias Hey (20181129)
  • 2018-13, Mikroplaster i kretsloppet, Emelie Ljung, Kristina Borg Olesen, Per-Göran Andersson, Emma Fältström, Jes Vollertsen, Hans Bertil Wittgren, Marinette Hagman (20181204)
  • 2018-12Beslutsmodell för mikrobiella dricksvattenrisker, Verktyg för åtgärdsprioritering. Viktor Bergion (20181004)
  • C_Folkhälsomyndigheten_18046Virus i vatten – metoder för detektion av norovirus. Elisabeth Hallin-Bergvall, Folkhälsomyndigheten
  • C_NorskVann_NOMiNOR, Organiskt material i nordiska dricksvatten (Naturlig Organisk Materiale i Nordiske drikkevann), Bjørnar Eikebrokk, Ståle Leif Haaland, Kolbjørn Zahlsen, Rolf D. Vogt. Rapporten finns även som lång version (pdf).
  • C_DRICKS_slutrapport2015-2017Slutrapport DRICKS-programmet 2015-2017, Thomas Pettersson, Andreas Lindhe, Maria Svane (20180920)
  • 2018-11, Infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning - Underlag för en drifthandbok, Kristofer Hägg, Kenneth M. Persson, Tobias Persson, Qing Zhao (20180919)
  • 2018-10Framtidens hållbara va-ledningssystemHelena Mårtensson, RISE Urban Water Management, Annika Malm, RISE Urban Water Management, Bror Sederholm, Swerea Kimab, Jan Henrik Sällström, RISE Rörcentrum, Jan Trägårdh, RISE CBI (20180817)
  • C_SVOA_180312, Hydrologisk dimensionering av buffertmagasin för dagvatten, Joakim Pramsten, Stockholm Vatten och Avfall (20180628). Se även Excel-filen som medföljer som bilaga till rapporten (ny version 25/9).

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.