Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Senaste rapporterna

  • 2017-07, Kommunikationsstrategier och konsumentperspektiv vid händelser på distributionsnätet, Mia Bondelind, Hannes Hernvall, Niels Markwat, Melle Säve-Söderbergh, John Bylund, Jonas Toljander (20170411)
  • 2017-06, Sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk, Tobias Salmonsson, Karin Jönsson, Sofia Andersson, Eva Bergslilja, Stefan Erikstam (20170407)
  • 2017-05, Modellering av avloppsreningsverk för multikriteriebedömning av prestanda och miljöpåverkan, Magnus Arnell, Ulf Jeppsson, Magnus Rahmberg, Felipe Oliveira, Bengt Carlsson (20170405)
  • 2017-04, Källsorterande system för spillvatten och matavfall – erfarenheter, implementering, ekonomi och samhällsnytta, Erik Kärrman, Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Marinette Hagman, Sofia Dahl (20170331) 
  • 2017-03, Beredskapsplanering för skyfall, Mattias Salomonsson, Marie Larsson, Sara Karlsson, Håkan Alexandersson, Mats Andreasson (20170217)

 

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.