Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Senaste rapporterna

  • 2016-20, Utveckling av provningsmetod för elektromuffsvets, Rikard Kärrbrant, Marie Allvar, Daniel Ejdeholm (20161222)
  • 2016-19, Mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter – utveckling och tillämpning av ett QMRA-verktyg, Johan Åström, Andreas Lindhe, Martin Bergvall, Lars Rosén, Lars-Ove Lång (20161021)
  • 2016-18, Betongskador i vattenverk, Mikael Jacobsson (20161020)
  • 2016-17, Täthet hos flänsförband mellan stora polyetenrör och ventiler – experimentell och numerisk studie, Jan Henrik Sällström, Johan Sandström, Sven-Erik Sällberg (20161018)
  • C_AvfallSverige2016-20, Avvattning av slam från små avloppsanläggningar – kvalitet och avsättning, Elin Elmefors och Ida Sylwan (20161018)

 

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.