Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Senaste rapporterna

  • 2016-14, Långtidsfunktion hos en 19-årig dagvattenvåtmark, Ahmed Al-Rubaei, Malin Engström, Maria Viklander, Godecke Blecken (20160915) 
  • C_VA-klusterMD2015VB, Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2015, Redaktörer Bengt Carlsson, Linda Åmand (20160912)
  • 2016-13, Livscykelanalys av slamhantering med fosforåterföring, Magdalena Svanström, Sara Heimersson, Robin Harder (20160909)
  • 2016-12, Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan, Linda Åmand, Sofia Andersson, Felipe Oliveira, Magnus Rahmberg, Christian Junestedt, Magnus Arnell (20160906)
  • 2016-11, Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador, Jonas Backö, Ulf Lundblad, Anders Håkansson (20160824)

 

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.