Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Senaste rapporterna

  • 2018-03, Patogenhalter i svenska ytvattentäkter för QMRA – statistisk modellering och utvärdering av ett hypotesbaserat angreppssätt, Johan Åström (20180213)
  • 2018-02, Fosforutvinning i Europa − Rapport från European Nutrient Event 2017, Bo von Bahr (20180209)
  • 2018-01, Samverkan för ökad resursbas: För vem och hur?, Anna Thomasson, (20180222)
  • 2017-20, Avlägsnande av poly- och perfluoralkylämnen i dricksvatten: En granskning av nya och befintliga vattenreningstekniker, Vera Franke, Philip McCleaf, Lutz Ahrens (2017102) 
  • C_VA-teknik_Södra_2017-08Microplastics – Report from an IWA Sweden conference and workshop in Malmö, November 8-9 2017, Susanne Tumlin, Gryaab (20180220).
  • 2017-19, Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning, Simon Bengtsson, Mark de Blois, Jonatan Flodin, Jesper Olsson, Maria Jonstrup, Karin Myring, Jerry Johansson, Britt-Marie Wilén, David Gustavsson (20171003)
  • 2017-18, 25 kommunala dagvattendammar i Sverige – hur fungerar de?, Godecke Blecken, Ahmed Al-Rubaei, Maria Viklander, Jiri Marsalek (20170908)

 

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.