Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Senaste rapporterna

  • C_Energiforsk2017-367, Termisk hydrolys vid Sundets biogasanläggning, Anna Schnürer, Maria del Pilar Castillo, Mats Edström, Anneli Andersoon Chan, Steve Karlsson, Pål Jahre Nielsen (20170522)
  • 2017-09, Vidareutveckling av QMRA-verktyget – fas 1, Thomas Pettersson, Madeleine Forss, Johan Åström, Britt-Marie Pott, Helena Almqvist(20170428)
  • 2017-08, Enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning, Ragnar Rylander, redigerare Birgitta Johansson (allmän 20170427)
  • C_IVL2017-B2280, Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön, Lisette Graae, Jörgen Magnér, Sven-Olof Ryding, Robin Westergren (20170427)
  • 2017-07, Kommunikationsstrategier och konsumentperspektiv vid händelser på distributionsnätet, Mia Bondelind, Hannes Hernvall, Niels Markwat, Melle Säve-Söderbergh, John Bylund, Jonas Toljander (20170411)
  • 2017-06, Sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk, Tobias Salmonsson, Karin Jönsson, Sofia Andersson, Eva Bergslilja, Stefan Erikstam (20170407)

 

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.