Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbrist

Vi står inför ännu en sommar med befarad vattenbrist på många håll. Svenskt Vatten kommer därför fortlöpande att uppdatera och revidera informationen om vattensituationen i Sverige. Detta kommer att ske här på webben och vi vill gärna att du som medlem bidrar med relevant lokal information och läget i just din kommun.

Förra året drabbades sydöstra Sverige med Öland och Gotland av vattenbrist efter ett par torra år. Sveriges geologiska undersökning, SGU, varnar för att situationen även i år kan bli allvarlig och att fler delar av landet kan beröras. Stora delar av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustområden har grundvattennivåer som är under eller långt under det normala. En torr sommar och höst gjorde att nivån i de sjöar som utgör kommunens vattenmagasin var mycket låg. På flera håll är således situationen ansträngd även om det inte råder kris.