Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbrist

Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen 2018 i Sverige fortlöpande. Detta kommer att ske här på webben och vi vill gärna att du som medlem bidrar med relevant lokal information och läget i just din kommun.

Förra året drabbades sydöstra Sverige med Öland och Gotland, men också stora delar av övriga landet, av vattenbrist efter ett par torra år. Det föranledde att många kommuner fick vidta åtgärder som tex. bevattningsförbud.

I år har flera kommuner redan infört, sannolikt tillfälliga, bevattningsförbud och ytterligare ett 90-tal kommuner har gått ut med uppmaningar till invånarna om att vara försiktiga med vattenanvändningen. I det flesta fallen handlar detta inte om att grundvattennivåerna är ovanligt låga eller att det är "brist" på vatten. Orsaken är att flera vattenverk ligger nära sin tekniska maxkapacitet för att producera vatten. Bakgrunden är den ovanligt varma och torra månaden maj som lett till att vattenförbrukningen är högre än normalt. 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, informerar löpande om årets situation, t.ex. vilka delar av landet som kan beröras av vattenbrist. Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI