Hoppa till huvudinnehåll

Följ med på vattenresan med Mattias Klum

Mattias Klum, världsfotograf och filmare med stort miljöengagemang, är vattenambassadör för våra svenska vatten. Tillsammans vill Svenskt Vatten och Mattias Klum öka medvetenheten hos allmänheten om vattnets värde och behovet av långsiktigt hållbara vattentjänster.

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och något som allt för ofta tas för givet i Sverige. Om vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi värna vårt vatten, både som individer och samhälle.

Vattenresan
Som vattenambassadör har Mattias Klum varit ute på en resa genom Sveriges 21 län för att aktualisera den viktiga vattenfrågan, såväl lokalt som nationellt. Mattias har under ett helt år dokumenterat vattnets olika uttryck under fyra årstider. Genom hans ögon möter vi vattnets världar i sjöar, åar och älvar, och njuter av exceptionella landskap. Nu är resan slut och vi ser fram emot att presentera höjdpunkterna i en bok där vi bjuder in dig som läsare att njuta av våra unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten. Alla orter som Mattias Klum besökte under sin vattenresa. 

Följ @vattenresan (Instagram) och Mattias Klums fotografering genom Sveriges 21 län. Bidra med din egen vattenbild och tagga #vattenresan samt ditt #län. Berätta kort: Mitt vatten är...så kanske just din bild visas i Vattenresans bildflöde på Instagram.

– 71 procent av jordens yta täcks av vatten men bara 2,5 procent är sötvatten och i många delar av världen är rent vatten en bristvara. Jag har som fotograf och filmare under många år arbetat i alla världsdelar med miljöer, hotade arter och kulturer och ofta har vattnet varit den gemensamma nämnaren. I Sverige har vi stor tillgång på sötvatten, men det är inte samma sak som god tillgång på dricksvatten. Dessvärre är rent vatten, även i Sverige, snart en bristvara om vi inte gör klokare val i vår vardag. Mitt samarbete med Svenskt Vatten springer ur en gemensam uppfattning att det är dags att värna det som i mångt och mycket är grunden till allt liv, vårt välbefinnande och vår hälsa, säger Mattias Klum, världsfotograf och filmare. 

Med Mattias Klum som vattenambassadör vill vi synas på nya arenor och väcka känslor. Rent vatten tas som en självklarhet i Sverige och därmed riskerar vi att inte värdera och skydda det tillräckligt. Vi vill väcka positiva känslor runt hur mycket rent vatten är värt för oss och därmed en mer medveten diskussion kring viktiga frågor som påverkar våra vatten, säger Anna Linusson, VD Svenskt Vatten.

Projektkoordinator: kristina.melander@svensktvatten.se
Mobil: 070-240 88 47
Presskontakt: fredrik.vinthagen@svensktvatten.se
Mobil: 0734-23 13 96