Hoppa till huvudinnehåll

Världsvattendagen 2017

Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år. Det är en FN-dag som uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför.

Många i Sverige tar rent och friskt vatten för givet. Det vill vi ändra på. Så i samband med Världsvattendagen uppmärksammar vi värdet av vårt vatten. Fler måste förstå hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet nu om vi ska ha tillgång till samma kvalitet i framtiden.

I år uppmärksammar vi vattnets värde genom att sprida kranmärkningen. Att kranmärka verksamheter, event och konferenser bidrar till att fler får upp ögonen för hur viktigt och dyrbart vårt kranvatten är. Vi måste alla ta hand om det för att vattnet ska vara lika friskt och rent i framtiden.

Budskap och text till marknadsföring:
Här serveras bara rent kranvatten. Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Vill du också kranmärka ditt event, konferens eller verksamhet? Kontakta oss kommunikation@svensktvatten.se