Hoppa till huvudinnehåll

Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det internationella världstoalettdagen med fokus på globala sanitetsfrågor. I Sverige har vi gott om toaletter men vi behöver få bättre toalettvett och sluta fulspola 7 000 ton skräp varje år och mängder med kemikalier.

Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Det måste vi sluta med.   

Vad ska spolas ner i toaletten?

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. 

Vad ska inte spolas ner?

Allt annat.

Vad spelar det för roll om jag spolar ner en tops?

Din tops bidrar till ett gigantiskt skräpberg. Tillsammans spolar vi ner 7 000 ton skräp varje år trots att 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt enligt en undersökning Svenskt Vatten gjort med sifo. Den största anledningen till att det slängs skräp i toaletten är för att man inte orkar göra rätt. Lösningen är enkel: ha alltid en papperskorg på toaletten.

Kan ni inte bara ta hand om skräpet som spolas ner?

Det tar mycket energi och resurser i anspråk att hantera allt skräp. Det är inte heller så enkelt som att bara plocka upp skräpet ur vattnet. Innan skräpet ens når avloppsreningsverket kan det orsaka stopp i ledningsnät och pumpar. Skräpet kan även förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar. Allt detta skulle kunna undvikas om alla slängde sin tops i en papperskorg i stället för i toaletten.

Vad gäller den ständigt växande mängd kemikaler som spolas ner i toaletten, från hygienprodukter och rengöringsmedel till läkemedelsrester så är våra avloppsreningsverk inte byggda för att hantera dessa. Trots det renas vattnet från en hel del kemikaler, men en hel del hamnar i naturen och kan på vägen dig även störa den avancerade reningsprocessen som finns i avloppsreningsverken.

#världstoalettdagen
#barakissbajsochtoalettpapper